Personvernskolen

Personvernskolen er et nettsted for deg som ønsker hjelp til å forstå personopplysningsloven og andre regler vedrørende personvern for skoleelever. Her finner du forklaringer til hver paragraf i loven. I tillegg inneholder tjenesten spørsmål og svar knyttet til behandling av personopplysninger i tilknytning til skolen. Svarene omfatter bl.a. også spørsmål som gjelder barnelova, opplæringslova, arkivloven og forvaltningsloven.

Både spørsmålene som stilles og svarene som gis inngår i et forskningsprosjekt ved Senter for rettsinformatikk (SERI), Universitetet i Oslo, som har til hensikt å kartlegge personvernutfordringer i grunnutdanningen.