Lovgivning mv.

En lang rekke lover kan sies å regulere personvern. Et stort antall bestemmelser spredt rundt i lovgivningen, inneholder f.eks. bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt mv for personopplysninger; mao. bestemmelser som i stor grad er bestemmende for at slike opplysninger lovlig skal kunne flyte fra én aktør til en annen. Selv om slike bestemmelser er viktige, er de for mange til å kunne inngå som annet enn eksempler i denne oversikten. Derfor gir listen  primært oversikt over lover som regulerer personvernspørsmål på mer komplekse og omfattende måter.