Personvern på nettet

Personvern på nettet er dessverre tatt ned da innholdet her ikke lenger er oppdatert på grunn av nye personvernregler som trer i kraft i 2018. Siden vil kanskje komme opp senere med nytt innhold.

Hvis du vil lese mer om de nye reglene kan du gå til datatilsynets faktaside om EUs personvernreform