Avgjørelser

På denne siden gjør vi tilgjengelig utvalgte norske dommer og kjennelser som på vesentlige måter gjelder spørsmål om personvern. Til hver avgjørelse er det knyttet en kort omtale. Utvalget er ikke fullstendig og vil bli  forløpende supplert med både tidligere og nye avgjørelser. Tips oss gjerne om nye avgjørelser du mener bør være med!

ReferanseNavnInstans
RT 1896 s. 530AarsdommenHøyesterett
RG 2010 s. 310ApotekteknikerdommenLagmannsrett
Rt 2013 s. 143Avfallsservice-dommen Høyesterett
LB-2007-121782BillakkererdommenLagmannsrett
RG 2002 S.162ButikkmedarbeiderkjennelseLagmannsrett
TOBYF-2010-26339CiberkjennelsenTingrett
Rt. 2005 s. 51ConocoPhillips-dommenHøyesterett
Rt 2002 s. 1500E-postkjennelsenHøyesterett
Rt. 1990 s 100FotobokskjennelseHøyesterett, Kjæremålsutvalg
ARD 2008 s. 16FunksjonærlønndommenArbeidsretten
Rt 1991 s. 61GatekjøkkenkjennelsenHøyesterett
HR-2011-1029-UGPS-kjennelseLagmannsrett
LG-2006-12842KontrollkjøpdommenLagmannsrett
RG 2004 s. 347KrematoriekjennelsenLagmannsrett
Rt. 1996 s 1114LøgndetektordommenHøyesterett
RG 2007 s. 56Nettbuss-kjennelseLagmannsrett
Rt 2004 s. 878ØlutsalgkjennelsenHøyesterett
RG 2003 s. 70Phillips PetroleumkjennelsenLagmannsrett
Rt. 2001 s. 1589RaufossdommenHøyesterett
RG 2008 s. 53Siemens-kjennelsen Lagmannsrett
RG 2002 s. 1444SluttattestdommenLagmannsrett
Rt. 1977 s 1035Sykejournal-dommenHøyesterett
RG 2007 s. 855TinekjennelsenLagmannsrett
Rt 2001 s.668Tippekassekjennelsen Høyesterett
Rt. 1952 s. 1217To mistenkelige personerHøyesterett