Om siden

«Personvern på nettet» er etablert av Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo for å opplyse og stimulere debatten om personvern innen ulike samfunnsområder.

Tjenesten tar ikke sikte på å dekke alle aspekter ved personvernet, men presenterer materiale som vi mener bør gis oppmerksomhet. Vår strategi er ikke å forsøke å konkurrere med andre, men snarere å knytte an til andre tjenester innen området og å supplere disse.

«Personvern på nettet» vil bli utviklet videre i tråd med behov og tilgjengelige ressurser. Vi er glade for innspill og ideer av ethvert slag!

Ansvarlig redaktør for Personvern på nettet er Professor dr.juris Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk.