Må du si hvorfor du vil ha innsyn?

Du trenger i utgangspunktet ikke å begrunne eller på annen måte forklare hvorfor du krever innsyn i opplysninger om deg selv, og heller ikke i opplysninger om hvorledes opplysningene om deg er sikret. Dersom du krever utfyllende opplysninger om hvorledes personopplysningene blir behandlet (dvs innsyn i flere opplysninger enn det alle har krav på) må du imidlertid begrunne/forklare dette slik at den du krever innsyn fra forstår at det er nødvendig for deg å få ytterligere informasjon. Så lenge din begrunnelse/forklaring er noenlunde fornuftig, må den du krever innsyn hos trolig godta denne. Han kan m.a.o. ikke overprøve begrunnelsen og svare at grunnen ikke er god nok.

  • Eksempel: Du krever innsyn i opplysninger om deg i et reisebyrå og spør om hvordan de sikrer at opplysningene ikke blir spredt til uvedkommende. De kan ikke kreve begrunnelse for hvorfor du vil vite dette. Du vil dessuten ha nærmere rede på hvem som mottar opplysninger om deg. Den generelle innsynsretten gir deg rett til innsyn i hvem som mottar opplysninger over hode, men du ønsker dessuten konkret å vite hvilke firmaer/personer som faktisk har mottatt opplysninger om deg. Du må kort forklare årsaken til at du ønsker dette, og får deretter de opplysninger som den oppgitte årsaken begrunner.
  • Begrunnelse: Du krever innsyn i opplysninger om deg i et reisebyrå og spør om hvordan de sikrer at opplysningene ikke blir spredt til uvedkommende. De kan ikke kreve begrunnelse for hvorfor du vil vite dette. Du vil dessuten ha nærmere rede på hvem som mottar opplysninger om deg. Den generelle innsynsretten gir deg rett til innsyn i hvem som mottar opplysninger over hode, men du ønsker dessuten konkret å vite hvilke firmaer/personer som faktisk har mottatt opplysninger om deg. Du må kort forklare årsaken til at du ønsker dette, og får deretter de opplysninger som den oppgitte årsaken begrunner.
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#1