Må du legitimere deg?

Hva som kreves av legitimasjon er generelt avhengig av hva som gir en tilstrekkelig sikkerhet for at opplysningene ikke blir utlevert til uvedkommende. Den du krever innsynet hos kan derfor kreve at du fremsetter kravet skriftlig og at du underskriver på det. Dette innebærer i så fall at du ikke kan bruke e-post uten at du har tilgang til elektronisk signatur. En undertegnet fax eller brev må ofte, men ikke alltid kunne aksepteres.

  • Eksempel: Du ringer forsikringsselskapet ditt og ber om innsyn i opplysninger om deg. Selskapet svarer at de i så fall må ha en skriftlig og undertegnet begjæring fra deg.
  • Begrunnelse: I § 24 heter det bl.a.: «Før det gis innsyn i opplysninger om en registrert, kan den behandlingsansvarlige kreve at den registrerte leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. » Dette er ikke bare en mulighet den behandlingsansvarlige har (jf «kan»;). Det foreligger også en plikt til å sikre opplysningenes konfidensialitet etter § 13. Dette kan i spesielle tilfelle gjøre at kravene til identifikasjon blir enda strengere, ved at det f.eks. kreves personlig oppmøte.
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#24