Koster det noe å kreve innsyn?

Innsyn etter personopplysningsloven er alltid gratis. Det er herunder ikke adgang til å dekke noen form for utgift knyttet til bruk av innsynsrettigheter.

  • Begrunnelse: I § 17 står det at «Den behandlingsansvarlige kan ikke kreve vederlag for å gi informasjon etter kapittel III eller for å etterkomme krav fra den registrerte etter kapittel IV». Innsynsbestemmelsene står i kap. III.
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#17