Hvor kan jeg kreve individuelt innsyn?

Du kan i utgangspunktet kreve innsyn i opplysninger om deg hos alle organisasjoner, enten de er offentlige eller private. I prinsippet kan du med andre ord spørre en hvilken som helst bedrift, organisasjon, i statlig eller kommunal forvaltning m.v. om de har opplysninger om deg. For å være helt sikker på om du har innsynsrett, må du se her.

Du kan enten henvende deg til hovedkontoret eller til noen som behandler personopplysninger i henhold til avtale med hovedkontoret, for eksempel i en datasentral. Du har neppe rett til å få informasjonen direkte fra et lokalkontor/filial e.l., men det er trolig grunnlag for å kreve at disse skal formidle kravet om innsyn videre til hovedkontoret eller til en datasentral e.l. som behandler personopplysninger for dem.

  • Eksempel: Du ble tatt for sniking på trikken for to år siden, og lurer på om trikkeselskapet har lagret opplysninger om deg. Du kan da kontakte hovedkontoret til selskapet og spørre om de har opplysninger om deg.
  • Begrunnelse: I lovens § 24 heter det at «Informasjonen kan kreves skriftlig hos den behandlingsansvarlige eller hos dennes databehandler som nevnt i § 15.»
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#24