Individuelt innsyn

Den individuelle innsynsretten gjelder innsyn i opplysninger lagret om deg. Du kan i utgangspunktet kreve innsyn i opplysninger om deg i hvilken som helst bedrift eller organisasjon som har lagret personopplysninger om deg.

Du har krav på å få innsyn i alle personopplysninger knyttet til deg både direkte og indirekte. Du har i tillegg krav til å få innsyn i flere generelle opplysninger enn det du ville hatt dersom du kun ba om generelt innsyn.

For å lære mer om individuelt innsyn, bruk navigasjonsmenyen til venstre.