Hvem har rett til innsyn?

Alle har krav på innsyn i hvorledes personopplysninger blir behandlet. Du trenger altså ikke være registrert selv eller stå i et kundeforhold e.l. til den som behandler opplysninger. Loven gjør heller ingen forskjell på norske statsborgere og utlendinger. Det er heller ingen aldersgrense.

  • Eksempel: En utenlandsk statsborger på 12 år kan kreve innsyn i hva skolen han går på behandler av personopplysninger m.v., både de opplysninger som gjelder elever og lærere. Skolen har plikt til å gi innsyn, med mindre tilfellet kommer inn under ett av unntakene.
  • Begrunnelse: I § 18 gis innsynsrett i utgangspunktet til  ”enhver”, og innsyn i opplysninger om en selv  ”den som ber om innsyn”.  Det er ikke satt noen videre begrensninger i hvem som kan kreve innsyn, verken i loven eller i forarbeidene til loven.
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18