Generelt innsyn

Alle som ønsker skal kunne be om opplysninger om hvilke behandlinger av personopplysninger en organisasjon om det foretar.

Du kan kreve innsyn hos alle organisasjoner, enten de er offentlige eller private. I prinsippet kan du med andre ord spørre i en hvilken som helst bedrift, organisasjon, i statlig eller kommunal forvaltning m.v.

Du har krav på å få vite hvem som har ansvaret for behandlingen, hvorfor opplysningene behandles, hvor opplysningene kommer fra m.v.

Det finnes også  unntak og begrensninger til den generelle innsynsretten.

For å lese mer om de forskjellige problemstillingene, bruk navigasjonsmenyen til venstre.