Innsyn

Personopplysningsloven gir deg rett til å kreve informasjon om hvorledes personopplysninger blir behandlet.

  • Alle har rett til å få vite hva som blir behandlet av personopplysninger og hvorledes dette skjer.Du kan for eksempel få vite hva skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandler av personopplysninger, hva slags opplysninger dette er og om de har opplysninger om deg.
  • Alle har dessuten rett til innsyn i opplysninger om seg selv.
    Du kan for eksempel sjekke om opplysningene om deg selv er korrekte, eller be om innsyn bare fordi du er nysgjerrig!

Disse nettsidene kan hjelpe deg til å lære om hvilke innsynsrettigheter du har. I utgangspunktet har vi kun lagt ut informasjon om innsynsretten:

 

Medietilsynet – Trygg bruk

Trygg Bruk samarbeider blant annet med Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo om å fortelle om publikums generelle rett til innsyn i lagrede personopplysninger.