Undersøkelser

Norske

Personvernundersøkelsen 2009 – En undersøkelse om integritet
«Personlig integritet kjennetegnes ved ønsket om å selv ha kontroll over sine personlige opplysninger. Men det handler også om retten til å få være i fred, når man ønsker det.» Undersøkelsen viser at folk setter helt klare grenser for hvilken informasjon de ønsker å dele med folk. Undersøkelsen viser også at de opplysningene som folk anser som mest følsomme ikke nødvendigvis er de som er mest sensitive i lovens forstand.

Behandling av personopplysninger i norske virksomheter
En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt, februar 2006, om norske virksomheters kjennskap og etterlevelse av personopplysningsloven. Undersøkelsen avdekker en grunnleggende positiv holdning til personvern og til personopplysningsloven, men kunnskapen om loven og etterlevelse av den er lav blant virksomhetene.

Setter vår lit til Storebror…og alle småbrødre med?
En undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt, september 2005, om befolkningens holdning til og kunnskap om personvern.

Holdninger til personvern – Rapport fra fokusgrupper om elektroniske spor og personvern
Teknologirådets undersøkelse fra 2003 om yngre folks holdninger til personvern særlig i forbindelse med bruk av mobiltelefoni og Internettet

Datatilsynets personvernrapporter

2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 /2010