Personvern i Skriftserien for jus og edb

Skriftserien for jus og edb er fra den gang Senter for rettsinformatikk het Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål. Første hefte ble utgitt i 1971, og siste hefte kom i 1981. Serien ble samme år avløst av Complex. Her har vi kun gjort tilgjengelig utgivelser som gjelder spørsmål om personvern.

NummerÅrTittelForfatter
41981Systemtekniske konsekvenser av persondata lovgivningKjetil Johnsen
331979foreslått reform av motorvogn- og kjørerkort registeret ved veidirektoratetBerit Sollie
331979Personverninteressene til skoleelever i grunnskolen og videregående skole ved edb-systemer med elevinformasjonKjetil Johansen
291978Legeholdninger til behandling av pasientinformasjonRagnar Dag Blekeli
11975Personvern og offentlig forvaltningRagnar Dag Blekeli, Lars Jakob Blanck og Cato Schiøtz
261978Informasjonssystem, forvaltning og klienterRagnar Dag Blekeli
241977Rettsregler om datasikkerhetJan-Fredrik Wilhelmsen
201977En komparativ studie av dataloverTor Hafli
101975Lovgivning om personvern, 5 diskusjonsinnlegg omkring den foreslåtte personvernlovgivningenTor Hafli (red.)
71974To artikler om individ og informasjonsbehandlingRagnar Dag Blekeli og Knut S. Selmer