Personvern i hovedfag- og masterserien

Oversikten gjelder hovedoppgaver og masteroppgaver innen faget forvaltningsinformatikk  (ved Avdeling for forvaltningsinformatikk). Hovedfag dekket perioden 1996-2004, og masteroppgaver er fra 2005 til dd. Bare oppgaver som i vesentlig grad gjelder personvern og informasjonssikkerhet er med her. Oversikten er ufullstendig og vil bli komplettert etter hvert.

årTittelForfatter
2010Organisering av informasjonssikkerhet i interkommunale IKT-samarbeid.Lars Haatveit Jenssen
2009Privacy and E-GovernmentEbenezer Paintsil
2009Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunerØrnulf Storm
2008Rettssikkerhet og personvern i elektronisk forvaltningEndre Helgesen Skjetne
2006Pseudonymisering av personopplysninger i sentrale helseregistreÅsa L'Abée-Lund