Komplett bibliografi, SERI

ÅrForfatterRed.TittelPublisert i
1980Aakrann, Stine;Åm, MadliInnføring og opplæring i tekstsøkesystemet NOVA*STATUSJus og EDB
2000Aakre, HaakonRetten til å sitere fra åndsverk
1985Aakre, Hans ChrUtvalgte artikler i rettsinformatikkComplex
1995Aanestad, Knut-Magnar;Johansen, Tormod S.Innsynsrett i elektronisk post i offentlig forvaltningComplex
1999Andresen, HerbjørnOm samsvaret mellom et IT-system og et rettslig regelverk, systemdokumentasjon som viser til rettskilderHovedfagsserien
2004Andresen, HerbjørnJubileumsnotat til Avdeling for forvaltningsinformatikks ti-årsjubileum høsten 2004
2007Andresen, HerbjørnDag Wiese Schartum;Anne Gunn B. BekkenI strafferettspleiens tjeneste : noen milepæler i historien om registrering og bruk av opplysninger om straffYulex 2007
2007Andresen, HerbjørnDag Wiese SchartumDokumentasjon av rettslig innhold i e-forvaltningens IT-systemerElektronisk forvaltning i Norden : praksis, lovgivning og rettslige utfordringer : Nordisk årbok i rettsinformatikk [2005]
2008Andresen, HerbjørnThe attitude of norwegian healthcare professionals towards eHealthJournal on Information Technology in Healthcare
2008Andresen, HerbjørnDag Wiese Schartum;Arild Johan JansenSystemintegrasjon i e-forvaltningen og følgende for dokumentasjon av systemenes rettslige innholdElektronisk forvaltning på norsk : statlig og kommunal bruk av IKT
2008Andresen, HerbjørnNorwegian Health care professionals´ attitudes towards eHealthScandianavian Health Informatics and Terminology
2008Andresen, HerbjørnL. Azevedo;A. R. LondralOn pseudonymous health registers - While they work as intended, they are still controversial in NorwayHealthinf 2008: Proceedings of the First International Conference on Health Informatics, Vol 1
2008Andresen, H.A. Fred;J. Filipe;H. GamboaThe Policy Debate on Pseudonymous Health Registers in NorwayBiomedical Engineering Systems and Technologies
2008Andresen, HerbjørnKven skal trøyste Hypomone? : eit kammerspel i tre akter om vern av pasientopplysningarSyn og segn
2010Andresen, HerbjørnDag Wiese Schartum;Anne Gunn B. BekkenForbindelser mellom risikovurdering og risikohåndtering under et realistisk og et konstruktivistisk perspektivYulex 2010
2010Andresen, HerbjørnTilgang til og videreformidling av helseopplysninger : regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenserDoktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universtietet i Oslo
2008Andresen, Herbjørn;Aasland, Olaf GjerløwHelsepersonells håndtering av pasientopplysningerTidsskrift for Den norske legeforening
2009Andresen, Herbjørn;Jensen, J.;Tondel, I. A.;Jaatun, M. G.;Meland, P. H.Reusable Security Requirements for Healthcare ApplicationsAvailability, Reliability and Security, 2009. ARES '09. International Conference on
2007Andresen, Herbjørn;Øie, Gunnar René;Tøndel, Inger AnneK. KuhnHandling consent to patient data access in a hospital settingMEDINFO 2007
2000Bekkedal, TarjeiForholdet mellom forvaltningsmyndighetene som er involvert i forvaltningen av telekommunikasjonssektoren i Norge
2002Bekkedal, TarjeiThomas MyrbostadOm delt tilgang til aksesslinjen - med hovedvekt på prisingKonkurrence og telekommunikation - Nordisk årbog i retsinformatik 2001
2003Bekkedal, TarjeiAnmeldelse [av Jan Rosén: Medie- och immaterialrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala 2003. 248 sider]Lov og rett
2003Bekkedal, TarjeiJens SchovsboØkonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektivImmaterialrettens afbalancering. Netværksmødet 2003
2004Bekkedal, TarjeiDigitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalenTidsskrift for forretningsjus
1991Benno, JoachimNordiskt studentsamarbete inom rättsinformatiken - bakgrund, utveckling, dagsläge och framtidRetsinformatik i Norden
1992Benno, JoachimConsumer purchases through telecommunicationsRetsinformatik i Norden
1993Benno, JoachimConsumer purchases through telecommunications in Europe : application of private international law to cross-border contractual disputesComplex
1994Benno, JoachimYtringsfrihet - en konstitusjonell utfordring?
1995Benno, JoachimLegal aspects of telecommunicationsTematics profile - Sweden
1997Benno, JoachimTransaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar : en teori om varför rättsliga problem uppstår vid anvendingen av IT
1997Benno, JoachimDen rättsvetenskapliga forskningens ansvar i utvecklingen av informationssamhälletKomuniké
1998Benno, JoachimThe "anonymisation" of the transaction and impact on legal problems : a theory as to why the use of ICT engenders legal problems
1992Benno, Joachim;Riisnæs, RolfEDI og sikkerhetRetsinformatik i Norden
2001Berg, Gunnar KnophEn rettsteoretisk analyse av underrettspraksis som rettskildefaktor
1992Berg, Jens PetterPersonvernet ofres i kampen mot økokrimLov&Data
1992Berg, Jens PetterSkattereformen 1992 - en rettspolitisk og rettssosiologisk begivenhetHefte for kritisk juss
1992Berg, Jens PetterSkattlegging for hvilken pris? : personvernutfordringer ved introduksjon av EDB-baserte beslutningsstøttesystemer i ligningsforvaltningenHefte for kritisk juss
1993Berg, Jens PetterEFs hvitvaskingsdirektiv: Rapporteringsplikt for bankfunksjonærer til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av pengerLov&Data
1993Berg, Jens PetterNye lovregler om skattlegging av erstatning for tort og svie mv. ved opphør av arbeidsforholdSkatterett
1994Berg, Jens PetterHolstadkjennelsen, Rt. 1994 s. 50 - intet presseprivilegium å kunne gjengi politianmeldelser!Kritisk juss
1994Berg, Jens PetterInternasjonalisering av lovgivningsprosessen som utfordring for demokratiet - EØS-avtalens betydning for det konstitusjonelle maktforholdet mellom Stortinget og regjeringenKritisk juss
1994Berg, Jens PetterPersonbeskatningen av kapitalinntekter - en fordelingspolitisk utfordringKritisk juss
1994Berg, Jens PetterStortingsrepresentanters innsynsrett i forvaltningens saksdokumenterKritisk juss
1995Berg, Jens PetterEn framifrå kur mot lav valgdeltagelse?Kritisk juss
1995Berg, Jens PetterNull-skatt for rederne!Kritisk juss
1995Berg, Jens PetterStåle Eskeland og Einar Høgetveit (red.): Økonomiske forbrytelser og straff - juridiske grunnlagsproblemer. Oslo 1994. [Bokanmeldelse]Kritisk juss
1996Berg, Jens PetterFinansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for "informant"-samfunnet?Kritisk juss
1996Berg, Jens PetterFinansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for "informant"-samfunnet?Forvaltningsinformatisk notatserie
1997Berg, Jens PetterRandi PunsvikOvervåking av kryptert datakommunikasjon på internettet : statlige sikkerhetsinteresser versus personvern- og ytringsfrihetsinteresserElektronisk handel : rettslige aspekter : Nordisk årbok i rettsinformatikk 1997
1997Berg, Jens PetterRettspolitisk vurdering av proposisjonene til lover om S- og E-tjenestene - som forsvarskomiteen nylig returnerte til statsråd Kosmo uten realitetsbehandlingKritisk juss
1998Berg, Jens PetterKarmøy-drapet og lagmannsrettens maltraktering av uskyldsprinsippetKritisk juss
1998Berg, Jens PetterMappeinnsyn som grunnrettighet for borgerneKritisk juss
1998Berg, Jens PetterOffentlige skattelister - i strid med EMKLov&Data
1998Berg, Jens PetterOffentlige skattelister - i strid med EMK?Kritisk juss
1998Berg, Jens PetterRiksadvokaten som provokatørKritisk juss
1999Berg, Jens PetterFiskeren Kjell og skatterettskildeneKritisk juss
1999Berg, Jens PetterKommentar til lov 16.7.1999 nr 16 om Schengen informasjonssystem (SIS)
1999Berg, Jens PetterPersonopplysningsvern i et nytt årtusen : kritikk av personopplysningslovproposisjonenKritisk juss
2000Berg, Jens PetterHøyesteretts EMK-prosessrettslige "klarhetsdoktrine" - status etter tilleggsskatt=straffesiktelse-dommen, Rt 2000 s 996Kritisk juss
2000Berg, Jens PetterNytt lys over striden mellom JD og UD om utformingen av menneskerettsloven § 3Kritisk juss
2000Berg, Jens PetterPersonopplysningsvern i et nytt årtusen - kritikk av personopplysningslovsproposisjonenForvaltningsinformatisk notatserie
2000Berg, Jens PetterUskrevne, semikonstitusjonelle grunnrettigheter i rettsordningen : skisser til utfylling av den allmenne rettsteorien og den juridiske argumentasjonslæraKritisk juss
2001Berg, Jens PetterNOU 2000:33 - bestilt enøydhetKritisk juss
2001Berg, Jens PetterTerroristbekjempelse etter 11. september 2001 - folkerettslige og menneskerettslige spørsmålKritisk juss
2001Berg, Jens PetterVerneplikt: for folket, ikke mot folket. Grunnloven § 99 (2) i grunnrettslig belysningKritisk juss
2002Berg, Jens PetterLee A. BygravePrisen for politiinformantenes livYulex 2002
2005Berg, Jens PetterInnledning til en konstitutiv kunnskapsteori om retten : og andre fragmenter til en post-eckhoffiansk juridisk argumentasjonsteori
2008Berg, Jens PetterRett og rimelighet i moralsk belysning: og andre grunnproblemer i norsk rettslivComplex
2008Berg, Jens PetterVitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap
2009Berg, Jens PetterNorge har fått et lovforbud mot helsepersonells snoking i helseopplysningerLov&Data
1994Berg, Jens Petter;Bergland, ChristineRPFs 20-års jubileumsseminar i sjølransakingens tegnKritisk juss
1995Berg, Jens Petter;Bygrave, Lee A.Jon Bing;Olav TorvundReflections on the rationale for data protection laws25 years anniversary anthology : Norwegian Research Center for Computers and Law
2002Berge, ØyvindPlatekontrakten : eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredningComplex
1970Bing, JonEDB og TinglysningLov og rett
1970Bing, JonElektronisk databehandling i rettsvitenskapenLov og rett
1971Bing, JonJURIS: juridisk informasjonssystemJus og EDB
1971Bing, JonIntervju med Ole J Aarflot, formann i Norske Patentingeniørers ForeningNIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd
1971Bing, JonJuridiske InformasjonssystemerJuristkontakt
1971Bing, JonJurisJus og EDB
1971Bing, JonJurist i utopiaSamtiden
1971Bing, JonStatus
1971Bing, JonVisit by lawyers of member states of the Council of Europe to the United Kingdom to study the uses of computers for legal purposes
1972Bing, JonErik SamuelsenClassification and general sensitivity-grading of Personal InformationStatlige databanker og personlighetsvern
1972Bing, JonLars Jakob BlanckClassification of personal information, with respect to the sensitivity aspectThe first International Oslo Symposium on Data Banks and Society : the proceedings, including the papers presented by Klaus Lenk ... [et al.]
1972Bing, JonNår datamaskinene vet alt om ossNorges vel
1972Bing, JonTono, Norsk komponistforenings internasjonale musikk byrå-intervju med høyesterettsadvokat Knut Tvedt, direktør i TonoNIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd
1973Bing, JonInnledning på møte 12/12 1973 i Rasjonaliseringsdirektoratet om "Bruk av kontekstorienterte søkesystemer i forvaltningen"
1973Bing, JonJus og EDB - en oversiktData
1973Bing, JonNorsk rikskringkasting; Intervju med Bjørg Kragem, sjef for NRKs juridiske avdelingNIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd
1973Bing, JonRettslig informasjonskrise?Lov og rett
1973Bing, JonSome remarks on the relation between an information retrieval system and the use of legal sources
1974Bing, JonAnmeldelse av Åke Lögdberg: "Personlighetsrett"Tidsskrift for rettsvitenskap
1974Bing, JonBruk av EDB i tinglysningsarbeidetLov og rett
1974Bing, JonData-spesialistenDatasystem nytt
1974Bing, JonData-spesialistenDatassystem nytt
1974Bing, JonDie norwegische Forschungsstelle für EDV und Recht
1974Bing, JonDomstolenes skatterettslige informasjonssituasjonStensilserie / Institutt for privatrett
1974Bing, JonOxford-konferansen om jus og EDBData
1974Bing, JonRettskildebruk og informasjonssøking som del av saksbehandlingenLov og rett
1974Bing, JonSpørsmål om stil eller språkform
1974Bing, JonTekstsøkingHumanistisk data
1975Bing, JonAnmeldelse av Colin Tapper: Computers and the law. London, Weidenfeld and Nicolson, 1973. 314 s.
1975Bing, Jon "Automatiseringsvennlig lovgivning" : innledning på et seminar arrangert av Rikstrygdeverket 3/6 1975.
1975Bing, JonClassification and general sensitivity-grading of Personal InformationPrivacy and protection of personal information in Europe. A staff report of the Committee on Government Operations United States Senate
1975Bing, JonRagnar Dag Blekeli;Knut S. SelmerData over alle grenserData og personvern
1975Bing, JonEDB for politikere
1975Bing, JonForlagsavtalen
1975Bing, JonFra problem til resultatJussens venner
1975Bing, JonHva er et datamaskinprogram - juridisk sett : foredrag holdt på NordDATA 26/6 1975.
1975Bing, JonInternasjonale datanett snart for stort å kontrollere : er toget alt godt?Data
1975Bing, JonLitt om åndsverklovenForfatteren, organ for den norske forfatterforening
1975Bing, JonLovgivning og EDB [kronikk]Stavanger aftenblad
1975Bing, JonSamfunnsmessige krav til datamaskinbaserte systemer : foredrag på Norsk databehandlingsforenings seminar om EDB og revisjon, 27/5 1975
1976Bing, JonKontrollert forsøk i tekstsøking på trygderettens kjennelser: NORIS (8) IJus og EDB
1976Bing, JonCauses of recall and precision failure in full text retrieval systemsThird symposium on legal processing in Europe, Oslo 29.-31. July 1975
1976Bing, JonEt databasert system for produksjon og vedlikehold av Lovsamlingen [manuskript]
1976Bing, JonInformation retrieval and doucment preparation in the Norwegian Social Security AdministrationAutomatic Data Processing Information Bulletin
1976Bing, JonLitt om juridiske beslutninger : kvalitet og informasjonssystem : innlegg på symposiet Den judiciella, administrativa och privata beslutsprocessen,Hæsselby slott 12.-14.januar 1976
1976Bing, JonMerverdiavgift, investeringsavgift og datamaskinprogrammerLov og rett
1976Bing, JonA model of legal information retrieval as part of the decision processInformatica e diritto
1976Bing, JonRetrieval StrategiesPractical Benefits of the computer for Lawyers, 17.-19.september
1977Bing, JonAutomatiseringsvennlig lovgivningTidsskrift for rettsvitenskap
1977Bing, JonRagnar Dag Blekeli;Knut S. SelmerDataspesialistenData og personvern
1977Bing, JonFagetiske spørsmål knyttet til bruk av data på personnivåPersonvern og samfunnsforskning : seminarrapport
1977Bing, JonInformationsgewinnung und Aufbereitung von Dokumenten in der norwegischen SozialversicherungsverwaltungInformationsbulletin über Datenverarbeitung
1977Bing, JonOppreisning for personvernkrenkelserLov og rett
1977Bing, JonPersonvern og EDB [kronikk]Aftenposten
1977Bing, JonBo Linander;Stefan HjelmqwistPersonvern og EDB : en internasjonal oversiktDen personliga integriteten : föredrag vid den XX:e nordiska studentjuriststämman i Lund 1977
1977Bing, jonStockholm : report on the 4th Council of Europe Legal Information Symposium, 27.-29. June 1977Computers and Law
1978Bing, JonAutomatiseringsvennlig lovgivning : utredning avgitt til Utvalget til å vurdere spørsmål om desentralisering og effektivisering av offentlig databehandling [Utrykt vedlegg til NOU/1978:48 "Offentlig databehandling"]
1978Bing, JonA comparative outline of privacy legislationComparative Law Yearbook 1978
1978Bing, JonDen norske personregisterlovenData
1978Bing, JonLegal information retrieval systems - the need for and design of extremely simple retrieval strategiesPre-proceedings of the 2nd Congress organized by the Corte di Cassazione on "Legal Informatics as an aid to the Country" (Rome June 1-3, 1978). Vol. 1, Session 1/7
1978Bing, JonSistemi deontici : un tentavio di introduzioneInformatica e diritto
1978Bing, JonTransborder Data flows : some legal issues and possible effects on business practicesProceedings of the Conference on "Trans-National Data Regulation" Brussels, Feb. 1978
1979Bing, JonRegister over Trygderettens kjennelserJus og EDB
1979Bing, JonAvailability and access by information systemData
1979Bing, JonNils E. Øy;et al.Avisklipp fra en forventet fremtidSatelitt-fjernsyn : : ja, det må vi vel ha?
1979Bing, JonThe computer in private international lawComputers, contracts and law
1979Bing, JonDatamakt - til hva? [kronikk]Dagbladet
1979Bing, JonLes sources de documentation juridique : disponsibilite et access pour des systemes d´informationInterdoc
1979Bing, J.Norwegian Research Center for Computers and LawInformation Privacy
1979Bing, JonRegister over Trygderettens kjennelserJus og EDB
1979Bing, JonStrategic responses to regulation of transnational data flowsData Protection/Privacy Compliance Guide
1980Bing, JonBilder av moderne teknologi i nyere, norsk litteraturProfil
1980Bing, JonJon Bing;Knut S. SelmerDeontic systems : a sketchy introductionA decade of computers and law
1980Bing, JonDeontic systems : a sketchy introductionCI-IJ
1980Bing, JonInn i datasamfunnet [kronikk]Dagbladet
1980Bing, JonJus, tele og data ITELSAM-rapport
1980Bing, JonBryan NiblettLegal norms, discretionary rules and computer programsComputer science and law
1980Bing, JonJon Bing;Knut S. SelmerLegal sources : availability and access by Information SystemA Decade of computers and law
1980Bing, JonLes sources de documentation juridique : disponsibilite et access pour des systemes d´informationISJ
1980Bing, JonJon BingLovspråk og populariseringLovspråk og juristspråk
1980Bing, J.Personal data systems - comparative perspective on a basic concept in privacy legislationInformation Privacy
1980Bing, JonRegulating international computer services - the problem and a possible solutionTransnational data report
1980Bing, JonRettsinformasjon i Canada og USA : rapport fra en studiereise
1980Bing, JonTeknologi er kulturTeknologi er kultur : seks debattinnlegg
1980Bing, JonTransnational data flows and the Scandinavian data protection legislation
1980Bing, JonTransnational dataflows and the scandinavian data protectionScandinavian studies in law
1980Bing, JonUncertainty, decisions and information systemsLaw/Technology
1980Bing, JonWIPO meets on softwareTDR - Transnational Data Report
1981Bing, JonAmbiguita, decisioni e sistemi informativiLogica, Informatica, Diritto
1981Bing, JonDatasamfunnet, individuell frigjøring og økte valgmuligheterSinnets helse
1981Bing, JonThe Icelandic data protection lawTransnational data report
1981Bing, JonInformation law?Journal of Media Law and Practice
1981Bing, JonLa Terza generazione dei sistemi di ricerca automatica dei testiNotiziario di informatica
1981Bing, JonMaskinen med det vennlige ansiktetFolkevett
1981Bing, JonTor Erling StaffPersonvern i datasamfunnetDet store familieverket , Jus i hverdagen 2
1981Bing, J.Text retrieval in NorwayProgram-Automated Library and Information Systems
1981Bing, JonUncertainty, decisions and information systems : elements in the legal decision process introducing uncertainty and their relation to legal information systemsLogica, Informatica, Diritto
1981Bing, JonVet vi egentlig hva "datasamfunnet" er?Handels- og sjøfartstidende
1982Bing, JonAllergi med døden til følge : en datakrimDatatid
1982Bing, JonAnmeldelse av Odd-Einar Christophersen og Arve Føyen "EDB-anskaffelser"Lov og rett
1982Bing, JonBak fjernsynsskjermenKulturen lever : utredning
1982Bing, JonComputerized access to legal information in NorwayJuriste international
1982Bing, JonDeveloping legal information services in NorwayComputers and Law
1982Bing, JonEDB i forvaltningenPolyteknisk revy
1982Bing, JonEDB i forvaltningenJuristkontakt
1982Bing, JonEdb-anskaffelser (Anmeldelse av Odd-Einar Christophersen og Arve Føyen "EDB-anskaffelser")Aftenposten
1982Bing, J.The Electronic game gambitImpact of Science on Society
1982Bing, JonInformasjonssystemer for Trygderettens kjennelserComplex
1982Bing, JonKonsekvenser av økt bruk av EDB i rettslige kommunikasjonsprosesserData
1982Bing, JonKvartsbrikker
1982Bing, JonLes jeux l´electroniques, pour le meilleur ou pour le pireImpact : science et societé
1982Bing, JonMethodological problem in deontic systems with special respect to vagueness in lawProceedings of the international workshop on "Formal methods in law" , Bonn, 16-19.march 1982
1982Bing, JonPossible future developments of legal information retrieval systemsElectronic Law ´82. Proceedings of the conference held by the Society for Computers and Law, Brighton, 1-4 July 1982
1982Bing, JonRettslige kommunikasjonsprosesser
1982Bing, JonConstantino CiampiUncertainty, decisions and information systems : elements in the legal decision process introducing uncertainty and the relation to legal information systemsArtificial intelligence and legal information systems
1982Bing, JonUtfordringa : ei bok om edb, individ og samfunn : nynorsk
1982Bing, JonUtfordringen : en bok om edb, individ og samfunn : bokmål
1983Bing, JonAll verdens tekster kan samles i en sukkerbitDatapraksis
1983Bing, JonAnmeldelse av Peter Seipel "Introduksjon til rättsinformatiken"Lov og rett
1983Bing, JonAnmeldelse av Stein Bråten "Dialogens vilkår i datasamfunnet"Tidsskrift for samfunnsforskning
1983Bing, JonBøker er data, biblioteker er databaserBok og bibliotek
1983Bing, JonViiveke FåkComputers and law - the regulatory environment of information servicesProceedings IFIP/SEC 83
1983Bing, JonDiktning og data [kronikk]Dagbladet
1983Bing, JonEdb : mulighet og problem ved forenkling av regelverkComplex
1983Bing, JonEnn om vi kablet landet?Samtiden
1983Bing, JonForfatterens opphavsrettForfatteren
1983Bing, JonFuture aspect of EDPNOCUS proceedings: report from the international meeting in Amsterdam
1983Bing, JonInformasjonsteknologies utfordringForfatteren og datamaskinen
1983Bing, JonInformation law : a brief introductionAgora
1983Bing, J.Information technology and the professional authorInformation Age
1983Bing, JonInfo-tekHefte for kritisk juss
1983Bing, JonLegislation and the layman : some aspects relevant to the draftingPrinciples and methods of preparing legal rules : proceedings of the twelfth colloquy on european law
1983Bing, JonNew technology and the lawComputers and Law
1983Bing, JonOpphavsrett og bruk av tekster i maskinlesbar formHumanistiske data
1983Bing, JonOversikt : datamaskinbaserte rettslige informasjonstjenester
1983Bing, JonInformasjonsteknologies utfordringRapport fra konferansen Morsmålsundervisning i mediesamfunnet
1983Bing, JonReciprocal transfer of copyright on photocopiesInternational federation of journalists information
1983Bing, JonRagnhild ØvrelidRegelanalytikereRegelforenkling
1983Bing, JonSearch StrategiesElectronic law '82 : proceedings of the conference held by the society for computers and law at the University of Sussex in Brighton from 30th June to 3rd July, 1982
1983Bing, JonUser-constructed legal information-systems - subscription to and use of legal information-services from the perspective of the end userProceedings of the 3rd international conference organized byt the Corte di Cassazione on "Legal Informatics and National and international communicties" (Rome, May 9-14, 1983)
1984Bing, JonBoken er død! Leve boken!
1984Bing, JonBoken er død! Leve boken!Arena
1984Bing, JonBruksutopier (anmeldelse av Kjell Hansteen "A-noria - B-noria")Dagbladet
1984Bing, JonConference of institutions responsible for teaching the subject "Computers and Law"CI-IJ
1984Bing, JonThe Council of Europe Convention and the OECD Guidelines on Data ProtectionMichigan Yearbook of International Legal studies
1984Bing, JonData protection and social policyBeyond 1984 : the law and information technology in tomorrow´s society : : proceedings of the Fourteenth Colloquy on European Law, Lisbon, 26-28 September 1984
1984Bing, JonDatamaskinassisterte forvaltningssystemer i et forvaltningsmessig perspektivJussens venner
1984Bing, JonDen automatiske dommerNordisk DATAnytt
1984Bing, JonDystopa now? [anmeldelse av D. Burnham "The rise of the Computer state"]Information Age
1984Bing, JonEDB: Skriftkulturens eksplosjonsmotorBokbladet
1984Bing, JonExtraterritoriality of data actTransnational data report
1984Bing, JonHvorfor en mikrodatamaskin?Bokspeilet
1984Bing, JonInformation law : a brief introductionJournal of Media Law and Practice
1984Bing, JonInternasjonal datatrafikkNordisk DATAnytt
1984Bing, JonHermann Seegers;Fridtjof HaftInternationale Entwicklungen im Bereich Juristischer InformationssystemeRechtsinformatik in der achtziger Jahren : wissenchaftliches symposium der IBM Deutschland
1984Bing, JonTruls Chr. Lange;Hans Petter SmebyKommunikasjonerNorsk puls
1984Bing, JonColin CampbellLegal information services : some trends and characteristicsData processing and the law
1984Bing, JonHilde AndresenMulighetenes skjerm : om videospill og hjemmedata-maskinerHva skjer foran skjermen?
1984Bing, JonOffentlighetsloven og EDBComplex
1984Bing, JonOffentlighetsloven og edb-lagret materialeLov&Data
1984Bing, JonThe Ombudsman and Computerized AdministrationThird International Ombudsman Conference
1984Bing, JonTruls Chr. Lange;Hans Petter SmebyOvertro før og nåNorsk puls
1984Bing, JonProtection des donnees et prevention socialeAu-dela de 1984 : Le droit et les technologies de l´information dans la societe de demain
1984Bing, JonCecilia Magnusson Sjöberg;Olav TorvundRettslige informasjonssystemerJuristen i datasamhället : Nordisk årsbok i rättsinformatik 1984
1984Bing, J.The rise of the computer-state - Burnham, D.Information Age
1984Bing, JonSkriftkulturens eksplosjonsmotorDatapraksis
1984Bing, JonStorebror slipper deg løs : karnevalisme 1984St. Hallvard
1984Bing, JonThird generation text retrieval systemsJournal of Law and Information Science
1984Bing, JonThird generation text retrieval systemsHuman Rights Information Technology Seminar
1984Bing, J.User-constructed legal information-systems - subscription to and use of legal information-services from the perspective of the end userSocial Science Information Studies
1984Bing, JonVederlag er ikke avgift, butikktyveri er ikke reklameDatatid
1984Bing, JonÅndsverk, opphavsrett og ny teknologi : et temahefte for skolen
1985Bing, JonAnmeldelse av G. Greisser et al. "Data protection in health information systems : where do we go?"International Digest of Health Legislation
1985Bing, JonArkitektkonkurranser - opphavsrett - nytterettArkitektnytt
1985Bing, JonData protection in practice : international service bureaux and transnational data flowsComplex
1985Bing, JonEDB i offentlig forvaltningNytt fra Universitetet i Oslo
1985Bing, JonEkspertsystemer : hva er det, og når har vi dem?Integrert edb i forvaltningen : SDS- konferansen 1985
1985Bing, JonEn ny immaterialrettLov&Data
1985Bing, JonEtablering av et informasjonssystem for sakprosa
1985Bing, JonHva er Kopinor og Norwaco?Forfatteren
1985Bing, JonIncreasing the value of literary works by technologyNewsletter of the European Writers´ Congress
1985Bing, JonKontoret uten veggerHandel/kontor
1985Bing, JonErling S. Andersen;Tor HaugKunst, kultur... og edb?Maskinen som forandrer verden
1985Bing, JonMed kontoret i koffertenVerk og virke
1985Bing, JonModeller av rettslige avveininger med et eksempel fra norsk interlegal rettTidsskrift for rettsvitenskap
1985Bing, JonThe Ombudsman and Computerized AdministrationThird International Ombudsman Conference - report
1985Bing, JonThe Ombudsman and Computerized AdministrationInformatica e diritto
1985Bing, JonOpphavsrett og EDBComplex
1985Bing, JonJ. J. P. KennyPersonal data - the international legal regimeData privacy and security
1985Bing, JonRevolusjonen såvidt begynt!Arbeidsgiveren
1985Bing, JonCecilia Magnusson Sjöberg;Olav TorvundRisiko og ansvar ved telekommunikasjonJuristen och datasäkerheten : Nordisk årsbok i rättsinformatik 1985
1985Bing, JonStraffelovens definisjon av "trykt skrift" anvendt på datamaskinbaserte informasjonssystemerComplex
1985Bing, JonTeknologivirkninger i samfunnetKunskabsformidling i 1995
1985Bing, JonTo revolusjoner og en fremtidVerk og virke
1986Bing, JonPekka LehtinenA background analysis for information lawOikeus ja uudet Ongelmat, Juhlajulkaisu
1986Bing, J.Beyond 1984 - the law and information technology in tomorrows society - data protection and social-policyInformation Age
1986Bing, JonBibliotekvederlagets histore : grove skiss av vederlagsstridenForfatteren
1986Bing, JonCLIRS - some first impressionsComputers and Law
1986Bing, JonDen elektroniske gjør-det-selv bokenNopix
1986Bing, JonEDB : en ganske hverdagslig sakAlmanakk for Norge 1987
1986Bing, JonEt fremtidsbilde: InformasjonsnettetDatapraksis
1986Bing, JonHvadata?
1986Bing, JonImpact of developing information technology on data protection legislationICCP
1986Bing, JonIndustriell opphavsrettJuristkontakt
1986Bing, JonInformasjonskrigenAdresseavisen
1986Bing, JonMads T. Andenæs;Ragnar AamodtInformasjonsteknologi og ytringsfrihetYtring
1986Bing, JonKommunikasjonerTelematikk
1986Bing, JonLegal text retrieval systems - the unsatisfactory state of the artJournal of Law and Information Science
1986Bing, JonLegal text retrieval systems - the unsatisfactory state of the artAccess to legal data bases in Europe : Proceedings of the Eight Symposium on Legal Data processing in Europe
1986Bing, JonTore BråthenMediasamfunnetHusadvokaten
1986Bing, JonBetten ArnkværnMennesket i dataalderenJus for hele familien
1986Bing, JonBo Norlin;Bendik RugaasNasjonalbiblioteket : et informasjonskraftverkUB : Universitetsbiblioteket i ord og bilder
1986Bing, JonAnders Bratholm;Torkel Opsahl;Magnus AarbakkeOm tokning av enkeltord. Særlig i lovtekstSamfunn, rett, rettferdighet : festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag
1986Bing, JonOpphavsrett og EDB - delinnstilling III [utvalgsmedlem?]NOU
1986Bing, JonRolf HøyerPersonvernEdb på norsk
1986Bing, JonProblemer omkring hel eller delvis gjengivelse av mønster fra sedler trykt i reklameøyemedNordisk sentralbankjuristmøte 1986
1986Bing, JonRettslige aspekter ved datamaskinbaserte forvaltningssystemerNordisk administrativt tidsskrift
1986Bing, JonCecilia Magnusson Sjöberg;Olav TorvundRettslige beskyttelse av integrete kretserEdb, kontrakter og opphavsrett : Nordisk årbok i rettsinformatikk 1986.
1986Bing, JonThe text retrieval system as a conversion partnerYearbook of law, computers and technology
1986Bing, JonSigve EndresenVi arbeider med saken (en film om hvordan forvaltningen arbeider).
1987Bing, JonA background analysis for information lawInternational Computer Law Adviser
1987Bing, JonErnst Buchberger;Bo Göranzon;Kristen NygaardThe concept of rule in lawArtifcial intelligence : perspectives and implications
1987Bing, JonConseguenze degli sviluppi della tecnologia informatica per la regulazione sulla tutela dei datiNotiziario di informatica
1987Bing, JonDe juridiske institutterJuristkontakt
1987Bing, JonDen elektroniske juristStud jur
1987Bing, JonDen magiske globusenAlternativ
1987Bing, JonDen sorte sommerenPm
1987Bing, JonDesigning text retrieval for "conceptual searching"Proceedings of the "first international conference on artificial intelligence and law" (Boston, 27-29.May)
1987Bing, JonDeveloping knowledge based legal systems for the public administrationLaw/Technology
1987Bing, JonDiagnose: Exel 80986Pm
1987Bing, JonDommedagslitteraturSamtiden
1987Bing, JonEDB : en ganske hverdagslig sakKommuniké
1987Bing, JonHenri WerringEDB og etikk - før, nå og i fremtidenEtikk for ledere : selvmotsigelse eller utfordring
1987Bing, JonElectronic publishing : data bases and computer programsComplex
1987Bing, JonElektroniske informasjonssystemerA-moral magasinet
1987Bing, JonElektroniske informasjonssystemerNFF-nytt
1987Bing, JonElektroniske klipparkivLov&Data
1987Bing, JonF*Kus : knowledge based systems for public administrationComplex
1987Bing, JonJon BingThe F*kus concept : knowledge based systems for public administrationF*KUS : knowledge based systems for public administration
1987Bing, JonKnut HeierFå liv i loven (videofilm)
1987Bing, JonGule som solenPm
1987Bing, JonBjørn Bjørnsen;Bengt Calmeyer;Åse KlevelandInformasjonssamfunnetTil framtida : en antologi : utgitt i anledning av Det norske Arbeiderpartis 100-års jubileum 1987
1987Bing, JonJournalister, aviser og databaserComplex
1987Bing, JonThe law of books and the law of files : possibilities and problems of legal information systems - Part I: Document design and search strategiesComputers and Law
1987Bing, JonThe legal slot machine : dispensing justice by computersRechtspraak en informatie-technologie
1987Bing, JonNightwaringKlassekampen
1987Bing, JonOm bastarder og databaser : en samtale med Henning Ve, systemsjef i LovdataND-avisen
1987Bing, JonOm slåmaskiner og edb : omtale av Jan Freese "Den maktfullkomliga oförmågan"Klassekampen
1987Bing, JonParabol eller kabelnett?Aftenposten
1987Bing, J.Performance of legal text retrieval-systems - the curse of booleLaw Library Journal
1987Bing, JonRolf HøyerPersonvernEdb på norsk
1987Bing, JonRepresentasjon av regler - og rettslige ekspertsystemerKontakT-Blad
1987Bing, JonCecilia Magnusson Sjöberg;Olav TorvundRettslige informasjonssystemer - utviklingslinjer og utfordringerJuridiske informasjonstjenester : Nordisk årbok i rettsinformatikk 1987
1987Bing, JonTelematikk og lovgivningODA : nyhetsbrev om datapolitikk og informasjonsteknologi i offentlig forvaltning
1987Bing, JonThird generation text retrieval systemsCI-IJ
1987Bing, JonTroisième generation des systems de recherce documentaireCI-IJ
1987Bing, JonStrange Beck;Ole Bruun NielsenVisse rettslige aspekter ved datamaskinassisterte forvaltningssystemerRet og informationsteknologi - indlæg ved Nordisk Retsinformatikkonference 27.-28.oktober 1986 om telekommunikationsret, EDB og ophavsret og forvaltningsautomatisering
1987Bing, JonVisse rettslige aspekter ved reklamefinansiert satellittfjernsyn
1988Bing, JonThe Australia CardKlassekampen
1988Bing, JonComputer-assisted working environment for lawyersICA information : office information systems today : reality and expectations
1988Bing, JonComputer-assisted working environment for lawyers : the concept and design of integrated work stations for lawyersCI-IJ
1988Bing, JonComputerised Information Services : an introductionNordic journal of international law (Acta scandinavia juris gentium)
1988Bing, JonConceptual text retrievalComplex
1988Bing, JonConceptual text retrieval for legal information retrieval systemsProceedings of the 4th international congress organized by Corte suprema di Cassazione- Centro Eletronico di documentazione on "informatics and legal regulation" (Rome 16-21 May, 1988)
1988Bing, JonConceptual text retrieval for legal information retrieval systemsUser-Oriented content-based text and image handling (RIAO 88)
1988Bing, JonDatabase for offentlige publikasjoner (DOP) : fremtidig organiseringComplex
1988Bing, JonDatabases, Journalists and NewspapersProceedings of the 4th international congress organized by Corte suprema di Cassazione- Centro Eletronico di documentazione on "informatics and legal regulation" (Rome 16-21 May, 1988)
1988Bing, JonDatamaskiner og hypermedia : informasjonssamfunnets kulturSamtiden
1988Bing, JonCecilia Magnusson;Olav TorvundDynamiske skjema : et element i det norske f*kus-konseptetMyndighetsdata och rättssäkerhet
1988Bing, JonElectronic publishing : Part one: Database publishingJournal of Media Law and Practice
1988Bing, JonElectronic publishing : Part two: publishing of computer programsJournal of Media Law and Practice
1988Bing, JonEn bakgrunn for analyse av informasjonsrettslige bestemmelserJussens venner
1988Bing, JonRolf HøyerEn teknologivisjonTeknologi for fremtiden
1988Bing, JonEnvironnement de travail informatisé pour juristes: la ceonception de postes de travail intégrés pur juristesCI-IJ
1988Bing, JonCecilia Magnusson Sjöberg;Olav TorvundEt element i det norske F*KUS-konseptetEDB og rettssikkerhet i offentlig forvaltning : Nordisk årbok i rettsinformatikk 1988
1988Bing, JonG.W. Greenleaf;A.S. Mowbray;D.P. LewisForewordAustralasian computerised legal information handbook
1988Bing, JonIndustriell opphavsrett : programvareindustriens rettslige plattformNordData
1988Bing, JonJournalistes, journaux et de banques de donnéesDocuments de travail droit d´auteur
1988Bing, JonJournalists, databases and newspapersComplex
1988Bing, JonJournalists, databases and newspapersCopyright working documents
1988Bing, JonThe law of books and the law of files : possibilities and problems of legal information systems - Part II: Synonyms and interfacesComputers and Law
1988Bing, JonThe law of books and the law of files : possibilities and problems of legal information systems - Part III: Applying AI to text retrievalComputers and Law
1988Bing, JonThor FalkangerLover, henvisninger og hypertekstLov, dom og bok : festskrift til Sjur Brækhus 19.juni 1988
1988Bing, JonNy mulighet for Nora!Klassekampen
1988Bing, JonPeriodistas, periodicos y bases de datoaDrechos de autor
1988Bing, JonRolf HøyerPersonvernEdb på norsk
1988Bing, JonPeter WahlgrenRettsutdannelse og rettsdannelse på tyvehundretalletDet goda kunskapssamhället : ett perspektiv på rättsinformatiken
1988Bing, JonSikkert som data
1988Bing, JonCharles WalterThe text retrieval system as a conversation factorComputer power and legal language
1989Bing, JonAnmeldelse av Mads Bryde Andersen "Edb-ret for brugere"Juristen
1989Bing, JonBolig og fremtidenArkitektur i Norge: årbok 1989
1989Bing, JonComputer technology and "industrial copyright"National symposium on patents and new technology
1989Bing, JonComputer technology and "industrial copyright"Regional forum on the impact of emerging technologies on the law of intellectual property for Asia and the Pacific
1989Bing, JonI.Th. Snellen;W.B.H.J. van de Donk;J.P. BaquiastComputer-assisted systems for public administration: impact on legal decision processesExpert systems in public administration : evolving practices and norms
1989Bing, JonComputer-assisted working environment for lawyers - Part II: from information retrieval to active decision supportCI-IJ
1989Bing, JonComputer-assisted working environment for lawyers I: the concept and design of integrated work stations for lawyersProceedings of the 7th Colloquy on the use of computers in the administration of justice
1989Bing, JonArnold MyersConceptual text retrieval for legal information retrieval systemsOffshore information conference papers 1988
1989Bing, JonData base publishingInternational contracts for sale of information services
1989Bing, JonEnvironnement de travail informatise pour jusristes - IIème partie: Du recouvrement de l´information à l´aide active à la prise de décisionCI-IJ
1989Bing, JonFrom videogames to hypermediaChildren's literature and the new media : 21st congress of the international board on books for young people
1989Bing, JonRolf HøyerInformasjonsrettEdb på norsk
1989Bing, JonInnføring i opphavsrett - 1: Eneretten til eksemplarfremstillingEkko
1989Bing, JonIntegrated work stations in the legal sector and decision support systems - report submitted by the Norwegian delegationProceedings of the 7th Colloquy on the use of computers in the administration of justice
1989Bing, JonPeter BlumeKunnskapsbaserte metoder for tekstsøkingDatabaser, jus og jurister : Nordisk årbok i rettsinformatikk 1989
1989Bing, JonHalvor Kongshavn;Anne-Marie TronslinKunnskapsbaserte metoder for tekstsøkingDet første nordiske juridiske bibliotekmøte, Oslo, 7.-9. juni 1989 : seminarrapport : den juridiske litteratur og dokumentproduksjon : rettsdatabaser, litteraturdatabaser
1989Bing, JonG.P.V. VandenbregheThe law of books and the law of files : possibilities and problems of legal information systemsAdvanced topics in law and information technology
1989Bing, JonLook and feel the Norwegian waySoftware protection
1989Bing, JonLys i elektronisk tunnelDatatid
1989Bing, JonOm mennesker og maskinerRealfag : fagartikler - bøker - programvare
1989Bing, JonOm å forandre verdenVerk og virke
1989Bing, JonOmtale av Cecilia Magnusson og Peter Wahlgren (red.) "Datorer och Juridik : 15 rättsinformatikere om metoder, kvalité och konsekvenser"Juridisk tidskrift
1989Bing, JonRolf HøyerPersonvernEdb på norsk
1989Bing, JonRettslig informasjonssøking
1989Bing, JonThree Generations of Computerized Systems for Public Administration and Some Implications for Legal Decision-MakingExpert systems in law
1990Bing, JonAnmeldelse av Peter Blume "Fra tale til data"Ugeskrift for retsvæsen
1990Bing, JonD. Kracht;C.N.J. de Vey Mestdagh;J.S. SvenssonClassification of legal knowledge based systemsLegal knowledge based systems
1990Bing, JonDag Wiese SchartumComputer technology and "industrial copyright"IRIs spectrum : 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum
1990Bing, JonComputer technology and "industrial copyright"International Computer Law Adviser
1990Bing, JonComputer technology and "industrial copyright" : keynote addressRegional forum on the impact on emering technologies on the law of intellectual property for Asia and the Pacific
1990Bing, JonDatakvalitet i offentlige registreDette mener NR
1990Bing, JonDet maltesiske dilemmaUnder dusken
1990Bing, JonElectronic copyingComplex
1990Bing, JonElektronisk kopiering
1990Bing, JonH.W.K. Kaspersen;Anja OskampThe emergence of a new law of public administration : research issues related to the Norwegian Housing Aid SystemAmongst friends in computers and law : a collection of essays in rememberance of Guy Vandenberghe
1990Bing, JonDag Wiese SchartumEn epoke med utfordringerIRIs spectrum : 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum
1990Bing, JonEr industripolitikk også kulturpolitikk?Aftenposten
1990Bing, JonEt tenkt forsvar for en ren opphavsrettsorganisasjonForfatteren
1990Bing, JonThe first twenty years : Norwegian Research Center for Computers and LawComputers and Law
1990Bing, JonEllen Margrethe BasseInformasjonsteknologi og rettslige problemstillingerRegulering og styring II: til fornyelse av den juridiske teori og metode
1990Bing, JonNils ChristieKommunikasjonsintegritet- den urett som ikke rammer deg selv : festskrift til Anders Bratholm 70 år
1990Bing, JonPeter SeipelLegal decisions and computerized systemsFrom data protection to knowledge machines
1990Bing, JonMerverdiavgift og EDBComplex
1990Bing, JonNorge : et kommunikasjonslaboratoriumDatatid
1990Bing, JonPotential directions in legal research for legal and regulatory research for government managersWorkshop on regulatory information management
1990Bing, JonReflections on a data protection policy for 1992Access to public sector information, data protection and computer crime : legal challenges and opportunities created by the prolific growth of electronic information services, Luxembourg, 27-28 March 1990 [proceedings]
1990Bing, JonSekundære rettigheter og sekundær bruk av skjønnlitterære verkForfatteren
1990Bing, JonDag Wiese SchartumThree generations for computerized systems for public administration and some implications for legal decision makingIRIs spectrum : 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum
1990Bing, JonThree Generations of Computerized Systems for Public Administration and Some Implications for Legal Decision-MakingRatio Juris
1991Bing, JonAnmeldelse av Mads Bryde Andersen "Edb og ansvar"Lov og rett
1991Bing, JonPeter BlumeComputerized legal information services in the Nordic countriesNordic studies in information technology and law
1991Bing, JonPeter BlumeData protection in NorwayNordic studies in information technology and law
1991Bing, JonDet sønderrevne mennesket : artikkel om Alan Turing i programheftet for "Breaking the code" [teaterstykke] Black Box, 31.10.1991
1991Bing, JonOdd Letnes;Øyvind FrisvoldDet usynlige bibliotekOffentlig informasjon fra folkebiblioteket : ideer og eksempler
1991Bing, JonDirektiv om rettslig beskyttelse av IC-kretsmønstre (Halvlederprodukters topografi)IT elektronikkindustriens håndbok om ef
1991Bing, JonDirektiver fra De europeiske fellesskaperLov&Data
1991Bing, JonFrom information retrieval to active decision supportSystems based on artificial intelligence in the legal field : proceedings of the 9th symposium on legal data processing in Europe
1991Bing, JonInformasjonsfrihet og elektroniske foraAkademisk kvartal
1991Bing, JonThe informatics of public administration : a proposed master´s degree in NorwayInformatization and the public sector
1991Bing, JonHelge Rønning;Knut LundbyInformation and the lawMedia and communication : readings in methodology, history and culture
1991Bing, JonInformation systems for environmental law9th colloquy on legal data processing in Europe
1991Bing, JonOla-Kristian HoffInstitutt for rettsinformatikk og professor Knut S. Selmer : 20 år i forvandlingens tegn20 år med rettsinformatikk. 20 år i forvandlingens tegn. Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar. Tilegnet professor Knut S. Selmer.
1991Bing, JonAndreas GaltungKretsmønstervern - en nordisk oversiktInternationella aspekter på rättsinformatiken - Nordisk årsbok i rättsinformatik 1991
1991Bing, JonKvitt eller dobbelt? : et spill om barns fremtid og informasjonsteknologiData i skolen
1991Bing, JonPeter BlumeLegal informatics in legal education : NorwayNordic studies in information technology and law
1991Bing, JonAllen KentLegal text retrieval servicesEncyclopedia of Library and Information Science
1991Bing, JonMarit Bødtker;Lis Byberg;Jan Olav GatlandMellom Alexandria og UtopiaFast følge : festskrift til Else Granheim
1991Bing, JonModeller av skjønnDatatid
1991Bing, JonNordisk samarbeid mellom retsinformatiske studenterRetsinformatik i Norden
1991Bing, JonOversikt over bibliotekretten : vedlegg 1 til NOU 1991:14 Bibliotek i Norge
1991Bing, JonPersonregisterlov og forfattervirksomhetForfatteren
1991Bing, JonPersonvern i faresonen
1991Bing, JonThe portuguese infojur project and related issuesComplex
1991Bing, JonStuart S. NagelThe problem of finding a precedentLaw, Decision-Making, and Microcomputers
1991Bing, JonReflections on a data protection policy for 1992Yearbook of law, computers and Technology
1991Bing, JonPeter BlumeRules and representationNordic studies in information technology and law
1991Bing, JonMarit Åstvedt;Hilde AndersenSpråk og informasjonstjenesterKulturens dekningsbidrag : om internasjonalisering og kulturkunnskap
1991Bing, JonMads Bryde AndersenWashington-konvensjonen om vern av kretsmønstreEdb-retten i Europa
1992Bing, JonHans G. LeserApplying copyright law to computer programsWege zum japanischen Recht : Festschrift für Zentaro Kitagawa zum 60. Geburtstag am 5. April 1992
1992Bing, JonJos DumortierAn assessment of the Belgian Data Protection BillRecent developments in data privacy law
1992Bing, JonBedre struktur i lovverketLov&Data
1992Bing, JonBiblioteklovgivningen og relaterte emnerNOU 1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II
1992Bing, JonWillem F. Korthals AltesData Protection in a time of changeInformation law towards the 21st century
1992Bing, JonDatamaskinbaserte systemer, regelvedlikehold og tradisjonerGemensam nordisk konferens i rättsinformatik och rättsfilosofi 1991-92 : konferensföredrag
1992Bing, JonKari Thorsen;Vidar KeulDen kongeblå skjermenOmstilling med IT
1992Bing, JonDet sønderrevne mennesketCompaq magasinet
1992Bing, JonErfaringer med personregisterlovenLov&Data
1992Bing, JonImproving the structure of legislation in NorwayNOU 1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II
1992Bing, JonThe informatics of public administration : introducing a new academic disciplineInformatica e diritto
1992Bing, JonInformation systems and regulatory managementLaw Technology Journal
1992Bing, JonIT and the rule of lawTransnational data and communications report
1992Bing, JonJuridiske aspekter ved etablering og distribusjon av elektroniske tjenester : TERESA (90)
1992Bing, JonPersonvernet i fareSosial trygd
1992Bing, JonRegelsystemer utenfor NordenNOU 1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II
1992Bing, JonReklamelovgivningen - mulig fremtidig strukturNOU 1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II
1992Bing, JonReview of Kevin D. Ashley "Modelling legal argument : reasoning with cases and hypotheticalsArtificial intelligence and law
1992Bing, JonErik MosessonStandard contracts for computer software and other services in the Nordic countriesSoftware procurement : Nordisk årbok i rettsinformatikk 1992
1992Bing, JonStandardiserte formidlingskanaler
1992Bing, JonStraffelovens definisjon av "trykt skrift" anvendt på datamaskinbaserte informasjonssystemer : vedlegg 5 til NOU 1992:23 Ny straffelovNy straffelov - alminnelige bestemmelser
1992Bing, JonTaushetsplikt, forvaltningslov og personvern - mulig fremtidig strukturNOU 1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II
1993Bing, JonAnmeldelse av Mads Bryde Andersen " Lærebog i Edb-ret" og "Edb-ret : lovgivning - retsafgørelser - kontrakter"Lov og rett
1993Bing, JonAxion - information technology and law : a compilation
1993Bing, JonCecilia Magnusson Sjöberg, Rättsautomation : särskilt om statsförvaltningens datorisering [bokanmeldelse]Juridisk tidskrift
1993Bing, JonMariann LevinDatabaser med "offentlige dokumenter". Særlig om den norske åndsverkslov § 9Vennebog til Mogens Koktvedgaard
1993Bing, JonDet kybernetiske landskaps ikonografiFra Babbage til Pentium : en datahistoriebok
1993Bing, JonDet virtuelle bibliotekBok og bibliotek
1993Bing, JonA dinner at rulesLetter of credit : a tribute to Bernard Spence Wheble
1993Bing, JonEn datamaskin kan ikke velge en datamaskin for degScientia et potentia humana in ipsum coincidunt : I kunnskap er det makt
1993Bing, JonForskning for fellesskapetForskningspolitikk
1993Bing, JonInformasjon er blitt handelsvareStavanger Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende
1993Bing, JonInformation systems for environmental lawInterdisciplinary research in legal databases: proceedings of the 9th colloquy on legal data processing in Europe
1993Bing, JonInnkjøpsordningen finansierer BrageprisenForfatteren
1993Bing, JonLa Cooperation en matière de réglementation à l´aide de solution informatiquesColloque sur la gestion dans un environnement réglementaire à différents niveaux
1993Bing, JonK.V. RusselLegal information services : the current situation and a Norwegian exampleYearbook of law, computers and Technology
1993Bing, JonManglende datasikkerhet : en formildende omstendighetDatasikkerhet
1993Bing, JonManglende datasikkerhet som en formildende omstendighetObservasjonsposten
1993Bing, JonMatpakke og notatblokkmaskinStud jur
1993Bing, JonMenneskers verk : om åndsverk, opphavsrett og kopiering
1993Bing, JonPetter GottschalkMidnattssol over kybernetisk landskapIT neste ti
1993Bing, JonThe Norwegian Research center for computers and law : research issues and organisational outlineProceedings : CALI/LEAP Conference for law school computing professionals
1993Bing, JonPerspectives for the Development of Computers and Law and Computer Law : the next 10 yearsJournal of Law and Information Science
1993Bing, JonPrivacy and surveillance systems : balancing competing interestsThe International Computer Lawyer
1993Bing, JonRegulatory cooperation throught computer assisted solutionsSymposium on Managing Regulatory Relations between Levels of Government
1993Bing, JonPeter BlumeRettet fjernsynsreklame : forholdet mellom De europeiske fellesskapers direktiv, Europarådets konvensjon og norsk rettTelekommunikasjonsrett : Nordisk årbok i rettsinformatikk 1993
1993Bing, JonStruktur og kodefikasjonerJuristkontakt
1993Bing, JonTanketyven
1993Bing, JonVelkommen til virkeligheten (virtuell)Tekno
1993Bing, JonYtringsfrihet og "Tasken-Spillere"Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende
1994Bing, JonThe Baltic Republics and their legal information systemsInternational Journal of Law and Information Technology
1994Bing, JonK.V. Russel;Richard JonesBreaking new ground : the work of the Norwegian Research Center for Computers and LawYearbook of law, computers and Technology
1994Bing, JonDet virtuelle bibliotek : et sted i det kybernetiske landskapBok og bibliotek
1994Bing, JonDobbeltgjengereSamtiden
1994Bing, JonEksemplets maktKulturnytt
1994Bing, JonElectronic copyright management systems for libraries and in generalNordic conference on copyright issues : proceedings of a conference organised by NORDINFO held at Hotel Eremitage, Copenhagen, Denmark, 22-23 September 1994
1994Bing, JonHerman BertelsenEnn om vi møblerte Norge?Råd for uråd : Norsk kulturråd gjennom 30 år
1994Bing, JonFra skjermbrett til skjerm : litterære forestillinger om fremtidens mediaNorsk medietidsskrift
1994Bing, JonBeate JacobsenInnleding: Kvalifisering av videogram distribuert gjennom telenettet på forespørsel - er det en form for kringkasting?Videogram på forespørsel
1994Bing, JonInterlegal EDIThe EDI Law Review
1994Bing, JonBeate JacobsenKlarering av rettigheter til spillefilmer og kringkastingsprogramVideogram på forespørsel
1994Bing, JonKretsmønsterlovenKarnovs kommenterte lovsamling
1994Bing, JonKunsten og kulturens egenverdiÅrsmelding 1993 - Norsk kulturråd
1994Bing, JonKyberpønkerens strømkretserHugin - studentavisa for Rogaland
1994Bing, JonLa coóperation en matière de réglementation à l´aide de solutions informatiquesCoóperation en matière de réglementation dans un monde interdépendant
1994Bing, JonAri KoivumaaLegal data bases for legal research and regulatory managementRettslige informasjonssøking i databaser : juristens nye verktøy : Nordisk årbok i rettsinformatikk 1994
1994Bing, JonLegal data bases for legal research and regulatory managementProceedings of the Baltic Workshop on National Infrastructure Databases : problems, methods, experiences
1994Bing, JonD. Campbell;J. FisherNorwayData transmission and privacy
1994Bing, JonOffentlige informasjonstjenester : rettslige aspekterComplex
1994Bing, JonHans Øyvind NæssRegulations - map or mould : the need of the legislator for information on the industry and the need of the industry for regulatory informationThe oil industry and the challenge of records management
1994Bing, JonRegulatory co-operation through computer-assisted solutionsRegulatory co-operation for an interdependent world
1994Bing, JonErling Dokk HolmRettssikkerhet og automatisering av offentlig forvaltningTanker om ledelse : i kjølvannet av LOS
1994Bing, JonTelenetum admitti ergo sum : anmeldelse av Terje Rasmussen og Morten Søby (red) "Kulturens digitale felt"Apollon
1995Bing, JonComputers as a tool for regulatory managementMulticountry workshop on legislative and regulatory management : new methods for new challenges - proceedings
1995Bing, JonMarianne HeikellCopyright aspects of digitised picturesNordic conference on digital transfer of images : proceedings of conference organises by NORDINFO held at VTT, Technical Research Centre, Espoo, Finland, 10.-11.november 1994
1995Bing, JonDet gjennomkontrollerte samfunn : et moderne utopiaMorgenbladet
1995Bing, JonDine rettigheter
1995Bing, JonElectronic copyright management systemsThe International Computer Lawyer
1995Bing, JonElektronisk kopiering i bibliotekSynopsis
1995Bing, JonMorten HagedalElektroniske systemer for rettighetsklareringOpphavsrett, elektronisk kopiering og fjernundervisning
1995Bing, JonEn labyrint av glansede forsiderBladkatalogen 1995
1995Bing, JonEt moderne UtopiaLov&Data
1995Bing, JonGammel jus for nytt land : eksempler på reguleringen av det kybernetiske landskapJus't : tidsskrift for jusstudentene i Tromsø
1995Bing, JonHva skjer med rettigheter i den digitale verdenNorsk fotografisk tidsskrift
1995Bing, JonKatarina de BrisisHvordan stimulere et norsk marked for multimediaproduksjoner?Opphavsrett og multimedia : rapport fra Norsk Impact seminar Oslo, juni 1995
1995Bing, JonJon Bing;Olav TorvundIntroduction25 years anniversary anthology : Norwegian Research Center for Computers and Law
1995Bing, JonJohannes MoeKast lenkene av papir...Fra Kardemomme by til Cyberspace : arbeidslivets utfordringer og muligheter i informasjonssamfunnet : essaysamling utgitt til Norges tekniske vitenskapsakademis 40 års jubileum
1995Bing, JonKulturrådet : tradisjon og fornyelseKulturnytt
1995Bing, JonL´amélioration de la gestion du processus législatif par informatiqueSeminar multinational sur la gestion des processus législatif et réglementaire : de nouvelles méthodes pour de noveaux défis - proceedings
1995Bing, JonLegal aspects of an electronic market place without frontiersNordData ´95
1995Bing, JonJon Bing;Olav TorvundLegal text retrieval and information services25 years anniversary anthology : Norwegian Research Center for Computers and Law
1995Bing, JonKatarina de BrisisModeller for rettighetsklareringOpphavsrett og multimedia : rapport fra Norsk Impact seminar Oslo, juni 95
1995Bing, JonMormoren med de hundre tusen ungeneKulturnytt
1995Bing, JonMorten HagedalMultimediaOpphavsrett, elektronisk kopiering og fjernundervisning
1995Bing, JonAsbjørn Kjønstad;Aksel Hatland;Bjørn HalvorsenNy teknologi : bedre service eller trussel mot personvernet?Det norske trygdesystemet : fortid, nåtid og framtid
1995Bing, JonOpphavsretten og informasjonsteknologi : noen spredte notaterNIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd
1995Bing, JonPris på informasjonMorgenbladet
1995Bing, JonRettslige kommunikasjonsprosesser
1995Bing, JonRettslige konsekvenser av digitalisering : rettighetsadministrasjon og redaktøransvar i digitale nettComplex
1995Bing, JonRettsliggjøring av standarderTesting
1995Bing, J.A symbolic and connectionist approach to legal information retrieval - Rose,DEInformation Processing & Management
1995Bing, JonTanzania : legal information systems and regulatory managementInternational Journal of Law and Information Technology
1995Bing, JonTeknologi og jus : en historie om utfordringer og svarUnder dusken
1995Bing, JonJon Bing;Olav TorvundThree generations for computerised systems for public administration and some implications for legal decision making25 Years anniversary anthology : Norwegian Research Center for Computers and Law
1995Bing, JonTradisjon og fornyelseKulturnytt
1995Bing, JonTrenger vi en garanti mot usikkerhet i vår framtid?Testing
1995Bing, JonTrevde år... og videre fremNorsk kulturråds årsmelding 1994
1995Bing, JonAndreas GaltungVidereformidling av utenlandske pornografiske fjernsynsprogrammer i NorgeMedierett : nye utviklingslinjer : Nordisk årbok i rettsinformatikk 1995
1996Bing, JonBibliotekenes rolle i et opphavsrettslig perspektivNytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt
1996Bing, JonThe contribution of technology to the identification of rights especially in sound and audio-visual works : an overviewCopyright and neighbouring rights in the digital era
1996Bing, JonThe contribution of technology to the identification of rights especially in sound and audio-visual works : an overviewInternational Journal of Law and Information Technology
1996Bing, JonStephen FosterCopyright and intellectual propertyProceedings of the 1st International Memory of the World Conference
1996Bing, JonDa biblioteket i Alexandria brant...Bokforum
1996Bing, JonDe gode hensikters tyranni : personvern, storebror og tommelitenDataTeam info
1996Bing, JonDen medisinske mytologiTidsskriftet sykepleien
1996Bing, JonDet tomme lerrets magi - forordKunsttimen : en evaluering
1996Bing, JonKnut BlomstrømDet tomme lerrets magi - forordKunsttimen : tretrinns kunstformidling
1996Bing, JonPaolo GaldieriElectronic copyright management systems for libraries and in generalProblemi giuridici dell´informatica nel MEC
1996Bing, JonFotokopieringNytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt
1996Bing, JonFra kirkebakken til LovdataDagbladet
1996Bing, JonFrom footprints to electronic trails : some current issues of data protection policy17th International Conference on Data Protection
1996Bing, JonGjenbruk av Norsk rikskringkastings arkivmateriale
1996Bing, JonInformasjonsteknologi og grunnleggende rettigheterInformasjonsteknologi, samfunn og kultur : innlegg fra idéseminar for Statssekretærutvalget for IT og Statssekretærutvalget for langtidsprogrammet 18-19. september 1996 på Lysebu
1996Bing, JonInformasjonsteknologi og nye medier i den offentlige informasjons tjenesteInformasjonsteknologi og nye medier i den offentlige informasjonens tjeneste : innlegg og kommentarer
1996Bing, JonInternetNytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt
1996Bing, JonInternett og diskusjonen om opphavsrettigheterAftenposten
1996Bing, JonOle E. TokvamJurisdiksjon og lovvalg for det elektroniske markedJuridiske aspekter ved et elektronisk marked
1996Bing, JonKast lenkene av papir...Den burtkomne faderen : konstekstuell teologi mellom problematiske forbilder og ny livserfaring
1996Bing, JonThe legal infrastructure for the trade in networks of information services related to intellectual propertyTelecommunications and space journal
1996Bing, JonBetten ArnkværnMennesket i informasjonssamfunnetJus i hverdagen
1996Bing, JonMultimediaNytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt
1996Bing, JonMultimediaproduksjonNytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt
1996Bing, JonNår lillebror sladrer til storebrorBergens tidende
1996Bing, JonRettighetsadministrasjonNytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt
1996Bing, JonRettslige aspekter ved elektronisk formidling av materiale fra arkiv, museum, bibliotek, universitet og visse andre institusjoner
1996Bing, JonEinar HarboeSkatt og kunstKunstnernes skatte- og trygdeforhold
1996Bing, JonVideoNytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt
1997Bing, JonAvailability and copyrightIFLA journal : special issue on copyright
1997Bing, JonEmilija BanionyteAvailability and copyrightLibraries and society : Proceedings of the II Nordic-Baltic Meeting of Librarians
1997Bing, JonAvisritualerAvisene i en ny medietid
1997Bing, JonViggo Hagstrøm;Peter Lødrup;Magnus AarbakkeAvleveringsloven og åndsverksloven : særlig om sceneverkÅnd og rett : festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19.august 1997
1997Bing, JonThe challenge of virtual organisationsColloquy on "Information Highways : between dream and reality"
1997Bing, JonDemokratisk sprengstoffStudienytt
1997Bing, JonAhti Sarenpää;Markku SuksiHandel med informasjon i åpne nett, for eksempel InternetRätten till information som en mänsklig rättighet
1997Bing, JonInformasjonssamfunnets utfordringer - noen visjoner om enkeltmenneskets vilkårPedagogikens framtid i informationssamhället
1997Bing, JonInformasjonsteknologiens inntogsmarsj : anmeldelse av Terje Rasmussen (1995) "Moderne maskiner"Norsk medietidsskrift
1997Bing, JonCharlotta FriborgIT-samhället : tillgänglighet, upphovsrätt och offentlighetMellan självförtroande och osäkerhet
1997Bing, JonLex futurum : review of Richard Susskind "The future of law"International Journal of Law and Information Technology
1997Bing, JonRettslige aspekter ved digital kringkastingComplex
1997Bing, JonYngve Nordkvelle;et al.Skolens oppgaver i informasjonsteknologiens tidsalderPedagogikk og teknologi - nye utfordringer : foredrag fra den 24.NFPF-kongressen på Lillehammer
1997Bing, JonVerden er så stor, så stor...PC World Norge
1997Bing, JonEntusiasmens bauta : forordÅrsmelding 1996 - Norsk kulturråd
1998Bing, JonCommercialization of Geo-Information in EuropeFree accessibililty of geo-information in the Netherlands, the United States and the European Communitiy
1998Bing, JonP.B. Hugenholtz;J.J.C Kabel;G.A.I. SchuijtFuture Models for co-operation betwen libraries and publishersUniversiteit en auterusrecht : wetenschapplijke informatioevoorziening in een digitale omgeving
1998Bing, JonHandel och information över nettetMedborgaren och rättsinformationen : rapport från Det fjärde nordiska juridiska biblioteksmötet, Stockholm 10-13 september 1997
1998Bing, JonJa, litteratur er også en forvaltningssakAftenposten
1998Bing, JonKultur på stedet, Årsmelding 1997
1998Bing, JonLandskap med tegn : en liten bok om informasjonsteknologi og infortmasjonspolitikk
1998Bing, J.I. ButterworthManaging copyright in a digital environmentThe Impact of Electronic Publishing on the Academic Community
1998Bing, JonI. ButterworthManaging copyright in a digital environmentThe Impact of Electronic Publishing in the Academic Community
1998Bing, JonKnut Aukrust;Bjarne HodneRettslige aspekter ved elektronisk formidling av materiale fra arkiv, museum, bibliotek, universitet og visse andre institusjonerFra skuff til skjerm:Om universitetets databaser for språk og kultur
1998Bing, JonUtvecklingen på det rättsliga områdetCyberrymdens juridik : lagstiftning och självreglering
1998Bing, JonVern av konsoliderte lovsamlinger og lover etter katalogregelen og databasedirektivetLov og rett
1998Bing, JonVårt elektroniske verdenshav : det gode ikke-stedetProsa
1999Bing, JonBilder av virkelighetenAftenposten
1999Bing, JonBondevett rimer på InternettAvis 1
1999Bing, JonJan KaestnerCopyright in electronic Commerce and Private international lawLegal aspects of intellectual property rights in electronic commerce : 2nd ECLIP workshop proceedings
1999Bing, JonData protection, jurisdiction and the choice of lawPrivacy of personal data, information technology and global business in the next millenium : International Conference on Privacy and Personal Data Protection, Hong Kong : Conference proceedings
1999Bing, JonData Protection, Jurisdiction and the choice of lawPrivacy Law and Policy Reporter
1999Bing, JonDen rasende RolandAvis 1
1999Bing, JonDen siste viljeJuristkontakt
1999Bing, JonDobbeltblink for fremtidenNatur & vitenskap
1999Bing, JonDrømmenes århundre : kåseri i NRK Radio P2
1999Bing, Joneboken er her!Avis 1
1999Bing, JonFlyvetanker om konvergensAvis 1
1999Bing, JonThe future : life long learning or functional illiteracyThe art of the impossible? : mulitlingualism and access to cyberspace
1999Bing, JonFuture Models for co-operation between libraries and publishersConvergence in the digital age: challenge for libraries, museums and archives : proceedings of a conference held in Amsterdam on 13-14 August 1998
1999Bing, JonGrenseløs handelDagens næringsliv
1999Bing, JonHaren og skilpaddenÅrsmelding 1998 : Norsk kulturråd
1999Bing, JonHimmelens jukeboksAvis 1
1999Bing, JonI skuddetAvis 1
1999Bing, JonImpact of Legal information Automatisation on the Practise of an AttorneyKuwait first conference on legal and judicial Informatics
1999Bing, JonVebjørn Rogne;et. al.Inn i et nytt årtusenÅrhundrets Hvem-Hva-Hvor
1999Bing, JonInternettetForhandlingene ved det 35.nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20.august 1999 - del 1
1999Bing, JonLesepenn med ordbøkerAvis 1
1999Bing, JonLex InformaticaVisuelt
1999Bing, JonLex InformaticaDagens næringsliv
1999Bing, JonRedaktøransvar på InternettAvis 1
1999Bing, JonReise pr faksAvis 1
1999Bing, JonSettopp? Nettopp?Avis 1
1999Bing, JonSympatiske dataskurkerComputerworld
1999Bing, JonVurdering av opphavsrettslig krenkelse av datamaskinprogrammer : et praktisk perspektivNIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd
2000Bing, Jon2001Dagens næringsliv
2000Bing, JonADR - Alternative Dispute ResolutionBusiness Standard
2000Bing, JonAkademiske forfatteres rettigheter til egne verkOpphavsrett : et notat fra et utvalg i Forskerforbundet
2000Bing, JonAutomatisk oversettelseAvis 1
2000Bing, JonAvgift på lagringsmediaPC world Norge
2000Bing, JonBilen som sluttbrukerutstyrAvis 1
2000Bing, JonBoken er død! Leve boken!Dagens næringsliv
2000Bing, JonDa boken ble tilAvis 1
2000Bing, JonDe usynlige eksemplarenePC world Norge
2000Bing, JonDen analytiske maskinAvis 1
2000Bing, JonDen levende beretningenDagens næringsliv
2000Bing, JonDen myke maskinenDagens næringsliv
2000Bing, JonElektronisk livvestAvis 1
2000Bing, JonElektroniske sporAvis 1
2000Bing, JonePapirAvis 1
2000Bing, JonFagre nye mediaAftenposten
2000Bing, JonLine M. Coll;Claude A. LenthForordPersonopplysningsloven : en håndbok
2000Bing, JonFra ATK til ATM : fra trafikk- til menneskekontrollPC world Norge
2000Bing, JonFra kanal til collageDagens næringsliv
2000Bing, JonHotellkonkurranserAvis 1
2000Bing, JonHva er kunst?Dagens næringsliv
2000Bing, JonHvorfor Napster er et problemPC world Norge
2000Bing, JonInformasjonDagens næringsliv
2000Bing, JonInternett som menneskerettPC world Norge
2000Bing, JonKlubben DumasAvis 1
2000Bing, JonKrøllalfaAvis 1
2000Bing, JonKulturpolitikk?Dagens næringsliv
2000Bing, JonLex informaticaLov&Data
2000Bing, JonLovlig på nettDagens næringsliv
2000Bing, JonLovvalg og InternettPC world Norge
2000Bing, JonMer enn rimelig...: annenopposisjon til Ruth Vatvedt Fjelds doktoravhandling "Rimelig ut fra sakens art : om tolkning av ubestemte adjektiv i regelgivende språk"Norsk lingvistisk tidsskrift
2000Bing, JonVibeke Cranfield;et. al.Nordisk kultur i møte med fremtidenNordisk værdigrundlag og nordisk identitet : Nordisk ministerkonference 24.-25.august 2000
2000Bing, JonOm hav og fiskAvis 1
2000Bing, JonOm å "bryte en beskyttelse-"PC world Norge
2000Bing, JonGunnar DanboltOm å tegne barter på Mona Lisa : forordBlikk for bilder : formidling av billedkunst til barn og unge
2000Bing, JonPersonopplysningslovenDagens næringsliv
2000Bing, JonRedd skogen, bort med avisenAvis 1
2000Bing, JonAndreas WiebeRegulation and Self-Regulation in Data Networks:The Role or Rule of law in the information societyRegulierung in Datennetzen : Referate aus dem Symposium aus Anlass des 60. Geburtstages von Wolfgang Kilian
2000Bing, JonRom med utsiktAvis 1
2000Bing, JonSagaen om Shef!Avis 1
2000Bing, JonSensorene kommer!Avis 1
2000Bing, JonStarck!Avis 1
2000Bing, JonStoremor ser degAvis 1
2000Bing, JonTakk, unnskyld og hjelpAvis 1
2000Bing, JonVerdens hukommelseDagens næringsliv
2000Bing, JonYtringsfrihet og internetDagens næringsliv
2000Bing, JonOskar Stein Bjørlykke;m.fl.Ytringsfrihet og opphavsrett : ytringsfrihet som forutsetning for kunstnerisk utfoldelseKunsten å rulle en stein : Norsk kunstnerråd 1940-2000
2001Bing, JonBare et nummer...Dagens Næringsliv
2001Bing, JonBrøyte seg e-rydningPC world Norge
2001Bing, JonConvergence - and Some Possible Consequences for Copyright and Right HoldersComputer und Recht International
2001Bing, JonDa juristene ble datapionerer : Lovdata 20 årPC world Norge
2001Bing, JonDen første trykte bokenDagens Næringsliv
2001Bing, JonDen levende FrankensteinDagens Næringsliv
2001Bing, JonDet nye opphavsdirektivetPC world Norge
2001Bing, JonDet nye opphavsrettsdirektivetPC World Norge
2001Bing, JonDigitale objekterIndustry Standard
2001Bing, JonElektronisk domstolDagens Næringsliv
2001Bing, JonElementært, min kjære TopsheAvis 1
2001Bing, JonEn milepæl for opphavsrettenDagens Næringsliv
2001Bing, JonEt alvorlig tellerskrittAvis 1
2001Bing, JonFantasimuseetDagens Næringsliv
2001Bing, JonFlott høstDagens Næringsliv
2001Bing, JonFlyterminalløpAvis 1
2001Bing, JonGarborg og fremtidenAvis 1
2001Bing, JonGjenoppdagelse av perspektivetAftenposten
2001Bing, JonHjelmkrabber og kyborgerPC world Norge
2001Bing, JonHverdagsdramaturgiAvis 1
2001Bing, JonChristian Lund;Per Mangset;Ane AamodtHvordan kan en kunstpolitikk se ut?Kunst, kvalitet og politikk : rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse 2000
2001Bing, JonIan Walden;Jula HörnleThe identification of applicable law and liability with regard to the use of protected material in the digital contextE-commerce law and practice in Europe
2001Bing, JonPeter WahlgrenImpact of legal information automatisation on the practice of an attorneyIT og jurautdannelsen : Nordisk årbog i retsinformatik 2000
2001Bing, JonImpact of legal information automatisation on the practice of an attorneySavoir innover en droit : concepts, outils, systèmes - Hommage à Lucien Mehl
2001Bing, JonInnføring i telekommunikasjonsrett
2001Bing, JonIntellectual property in the 'new' music industryReady to make money on the Net
2001Bing, JonIntelligent støvAvis 1
2001Bing, JonKodeknekkerne ved Station XDagens Næringsliv
2001Bing, JonKom her skal du se, bestefarHorisont
2001Bing, JonKoselig norskAvis 1
2001Bing, JonKrim på datamaskinerDagens Næringsliv
2001Bing, JonKyborgerAvis 1
2001Bing, JonLille speil på veggen derPC world Norge
2001Bing, JonLov og rett på internettHvem, hva, hvor 2002
2001Bing, JonLovdata 20 år: Da juristene ble datapionererPC world Norge
2001Bing, JonMetainformasjon og internettMagma
2001Bing, JonLee A. BygraveMetainformasjon og internett: Frem med stigen!Yulex 2001
2001Bing, JonModerne og blåøydAvis 1
2001Bing, JonModerne røverspråkDagens Næringsliv
2001Bing, JonNettsider og opphavsrettOptikeren
2001Bing, JonNoen som passer for degAvis 1
2001Bing, JonOm å lese bruksanvisningerAvis 1
2001Bing, JonPese og andre jubileumAvis 1
2001Bing, JonPlakatpoesiAvis 1
2001Bing, JonPOL skal beskytte ossDagens Næringsliv
2001Bing, JonRedaktøransvar for Internettet?PC world Norge
2001Bing, JonRettsinformasjonens utvikling i Europa: Det store bildetRättsinformation under 2000-talet - Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy
2001Bing, JonRom til å tenke medAvis 1
2001Bing, JonKjartan AndersenSkyld på telefonen! Skyld på ITK!Mangfold : lesestykker for framtida
2001Bing, JonSpådomsrekord?Avis 1
2001Bing, JonSvømmende husdyr - havets gullInvestor
2001Bing, JonTakk!Årsmelding 2000 : Norsk kulturråd
2001Bing, JonTitt deg!Avis 1
2001Bing, JonTrollmannen fra JordsjøAvis 1
2001Bing, JonVåre mange språkAvis 1
2001Bing, JonØye, øre, hånd...Avis 1
2002Bing, JonAlfakrøll og leirkrukkerPC World Norge
2002Bing, JonKirsti Strøm Bull;Viggo Hagstrøm;Steinar TjomslandBestemmelser om innsynsrett i familieretten, særlig om ektskapsloven § 39Bonus pater familias : festskrift til Peter Lødrup, 70 år
2002Bing, JonDet skjeve tårn i PISA?Bok og samfunn
2002Bing, JonPeter LødrupDet ulovfestede personvern relatert til en kommunikasjonsmodellRettsteori og rettsliv : festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13.juli 2002
2002Bing, JonElektronisk pikkoloPC world Norge
2002Bing, JonEt skip med sjelImpuls : Tidsskrift for psykologi
2002Bing, Jonforskning.no - til tilgjengelighetens prisForskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning
2002Bing, JonFremtidens ikonografiPedagogisk profil
2002Bing, JonHjemmekino og bortefjernsynDagens Næringsliv
2002Bing, JonIdéens skål!I begynnelsen var idéen : Styrbjørn årsrapport 2001
2002Bing, JonIntellectual property exclusive access rights and some policy implicationsScandinavian studies in law ; 42
2002Bing, JonIntellectual Property, Esclusive Access Rights and Some Policy ImplicationsScandinavian Studies in Law
2002Bing, JonJuridiske oppfinnelserDagens Næringsliv
2002Bing, JonKatzenjammer KidsDagens Næringsliv
2002Bing, JonKonvergensens museumDagens Næringsliv
2002Bing, JonKunstig intelligens : de vennlige maskinene
2002Bing, JonKybernetikk og datakrimPC world Norge
2002Bing, JonLe "droit d'accès": renouveau ou évolutionALAI 2001 USA, Actes du Congrès de l'ALAI
2002Bing, JonMaterialsamling om "infomediarett" i bokform : anmeldelseJuristkontakt
2002Bing, JonModerne fingeravtrykkDagens Næringsliv
2002Bing, JonNettets loverDagens Næringsliv
2002Bing, JonThe New or Evolving "Access Right"ALAI 2001 USA: Proceedings of the ALAI Congress
2002Bing, JonNorway : The Pool Box DeicsionIRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory
2002Bing, JonPersonvernForskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning
2002Bing, JonPublicatio legisDagens Næringsliv
2002Bing, JonUlf GrønvoldRooms for thoughtThe new Bibliotheca Alexandrina
2002Bing, JonSaken om de usynlige kopieneForskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning
2002Bing, JonSARA og rettslige vurderingerForskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning
2002Bing, JonSelfangst og e-handelPC World Norge
2002Bing, JonSelvstendighet på spill, eller storm i en ØstersjøPC world Norge
2002Bing, JonLill Granlund;et al.Smilets interiørAngell 2002
2002Bing, JonSpeilbilder av speilbildeneDagens Næringsliv
2002Bing, JonVåtvare og digitale kopierPC world Norge
2003Bing, JonAlais!10.Trondheim gruppe
2003Bing, JonAlais!Trønderspeideren
2003Bing, JonLee A. BygraveBoken i Internettets tidsalderYulex 2003
2003Bing, JonBrevbrudd, data og DVDLov&Data
2003Bing, JonJon Bing;Giovanni SartorCopymarks : a suggestion for simple management of copyrighted materialThe Law of electronic agents : legal contributions to ALFEBIITE - a logical framework for ethical behaviour between infohabitants in the information trading economy of the Universal Information Ecosystem, IST-1999-10298
2003Bing, JonDataprogram - vare eller tjenestePC world Norge
2003Bing, JonDeposit, Copyright and the Notion of a 'Document'Alexandria
2003Bing, JonMads Bryde Andersen;Caroline Heide-Jørgensen;Jens SchovsboImmaterialrettslige aspekter ved elektroniske agenterFestskrift til Mogens Koktvedgaard
2003Bing, JonLille speil på veggen derPC world Norge
2003Bing, JonLovely Rita, Meter MaidBusiness Standard
2003Bing, JonMetatagger og 'mellommmenn'PC world Norge
2003Bing, JonLee A. BygraveNettets urinnvånereYulex 2003
2003Bing, JonOffentlighetsloven og datamaskinbaserte systemer: Særlig om dokumentbegrepetForvaltningsinformatisk notatserie
2003Bing, JonLee A. BygraveThe Policies of Legal Information Services: A Perspective of Three Decades with special Reference to Developing CountriesYulex 2003
2003Bing, JonPeter Mirfield;Roger SmithThe policies of legal information services : A pespective of three decadesEssays for Colin Tapper
2003Bing, JonRomingeniørenIngeniør Knut Berg på eventyr
2003Bing, JonTal av den nordika juristpristagarenFörhandlingarna vid det 36. nordiska juristmötet i Helsingfors 15.-17.augusti 2002 / utgivna av lokalstyrelsen för Finland.
2003Bing, JonTiårsjubileum for PC world Norge
2003Bing, JonVern av opphavsrett og nærstående rettigheterNOU - Norges offentlige utredninger
2004Bing, JonAgenter : nettets urinnvånereMorgenDagen : onsdag 1. mars 2034 uke 11 årgang 30
2004Bing, JonBaccalà mantecatoHorisont : næringspolitisk skriftserie
2004Bing, JonTrond Bjorli;Guttorm GuttormsgaardBoken i Internettets tidsalderLysten og hemmeligheten
2004Bing, JonCopymarks: A Suggestion for Simple management of copyrighted materialInternational review of law computers & technology
2004Bing, JonDecision on linking to file sharing servicesIRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory
2004Bing, JonDen elektroniske titterenTDC Business
2004Bing, JonElectronic Agents and intellectual property LawArtificial intelligence and law
2004Bing, JonFree education v. Cost of text booksComputer Law Review International
2004Bing, JonHar du forsøkt å avlytte et ark papir?MorgenDagen : onsdag 1. mars 2034 uke 11 årgang 30
2004Bing, JonInternationalisation and constant changeScandinavian studies in law
2004Bing, JonJürgen Taeger;Andreas WiebeLaw and hyperstructures : some notesInformatik, Wirtschaft, Recht : Regulierung in der Wissengesellschaft : Festschrift für Wolfgang Kilian zum 65. Geburtstag
2004Bing, JonOffentlighetslovens dokumentbegrepLov og rett
2004Bing, JonPeople and paperMorgenDagen : onsdag 1. mars 2034 uke 11 årgang 30
2004Bing, JonRegulering av ytringer på InternettetYtringsfrihet og konstitusjonelt vern : rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003
2004Bing, JonRegulering av ytringer på InternettetLov og rett
2004Bing, JonGeorg Philip Krog;Anne Gunn B. BekkenThe Riddle of the RobotsYulex 2004
2004Bing, JonSaken om Bodil LMultimedia! : et magasin fra PC World Norge
2005Bing, JonAnmeldelse [av Fragmenter til en lærebok i opphavsrett / Ole-Andreas Rognstad i samarbeid med Birger Stuevold Lassen]Lov og rett
2005Bing, JonBiometri : Fingeravtrykk og Pudd´nhead WilsonLov&Data
2005Bing, JonMathias Klang;Andrew MurrayCode, Access and ControlHuman Rights in the Digital Age
2005Bing, JonComputerised Legal Information Services in NorwayInformation, Wissenschaft und praxis
2005Bing, JonDaktyloskopiTidsskrift for Den norske legeforening
2005Bing, JonEn svart boks av speilSkattebetaleren
2005Bing, JonEndringer i åndsverkslovenLov&Data
2005Bing, JonEnquire Within Upon EverythingLov&Data
2005Bing, JonForbud mot tilskyndelse til selvdrap: en kommentarSuicidologi
2005Bing, JonHva kan vi lære av 1890?PC world Norge
2005Bing, JonImplementing the Copyright Co-ordination Directive in NorwayComputer Law Review International
2005Bing, JonIntelligent støvBegeistring!
2005Bing, JonKapteinens jul : en mediehistorisk julefortellingLov&Data
2005Bing, JonJules Verne : Klarsynt - og pinlig nøyaktig med detaljerAftenposten
2005Bing, JonGeorg Philip Krog;Anne Gunn B. BekkenKunnskapYulex 2005
2005Bing, JonLegemet som dataTidsskrift for Den norske legeforening
2005Bing, JonLiability for File Sharing Services Connect DirectComputer Law Review International
2005Bing, JonLiability for Uploading Textbooks to the InternetComputer Law Review International
2005Bing, JonMP3-lovenLov&Data
2005Bing, JonLars Egeland;et al.The National Library - A Love AffairKnowledge and culture : Norwegian libraries in perspective
2005Bing, JonThe Norwegian National Library: Poised on the Threshold of the Twenty-First CenturyAlexandria
2005Bing, JonPersonvernproblemer knyttet til kildebruk for biografierÅrbok 2004 / Det norske videnskaps-akademi
2005Bing, JonArild Jansen;Dag Wiese SchartumRettslig regulering av datasikkerhet - et opphavsrettslig perspektivInformasjonssikkerhet - Rettslige krav til sikker bruk av IKT
2005Bing, JonStriden om MP3-lovenPC World Norge
2005Bing, JonSykehuset, min vennTidsskriftet sykepleien
2006Bing, JonBanna Bein: Fakta fra Verden125 Fakta fra Verden
2006Bing, JonCalculating the cases of the widow BrandtSyntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon
2006Bing, JonOlav Torvund;Kirsti PettersenComputers and law : some beginningsYulex 2006
2006Bing, JonDe usynlige eksemplareneLov&Data
2006Bing, JonDet stjerner er laget avTidsskriftet sykepleien
2006Bing, JonDo-do-dog Do-do-Dodgson"Illustrerte klassikere
2006Bing, JonFra IRI til SERILov&Data
2006Bing, JonHistorisk søkingLov&Data
2006Bing, JonIkke anonym på Internett?PC world Norge
2006Bing, JonKong David, folketellinger og personvernLov&Data
2006Bing, JonLogikk, jus og bordskikkLov&Data
2006Bing, JonNoen ganske små juridiske jubileerPC world Norge
2006Bing, JonNorway: Online Meta-Search-Service As Unfair CompetionComputer Law Review International
2006Bing, JonKaren Danbolt;Anne-Marie Tronslin;Hilde WestbyeOm noen av rettsinformasjonens helter - og juridiske bibliotekPå rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006
2006Bing, JonLars Erik FjørtoftOm å holde elefanter på avstandPersonvernveiledning: Risikostyring og revisjon
2006Bing, JonOvervåkingTidsskrift for Den norske legeforening
2006Bing, Jon... snorkningen i bakgrunnen ...: Fra leirtavler til skjermTobias
2006Bing, JonTrafikkdata mot terrorismePC world Norge
2006Bing, JonCecilia Magnusson Sjöberg;Peter WahlgrenTrust and legal certainty in electronic commerce : an essayFestskrift till Peter Seipel
2006Bing, JonVampyrers personvernLov&Data
2006Bing, JonVampyrers rettsvernLov&Data
2006Bing, JonVerdens første "bug"Lov&Data
2007Bing, Jon25 år med SPAMLov&Data
2007Bing, JonCompensation for reproduction of internet filesComputer Law Review International
2007Bing, JonComputers and Law: Some beginningsIT - Information Technology: Methoden und innovative Anwendungen der Informatik und Informationstechnik
2007Bing, JonCopyrights in a Time of UpheavalNB21
2007Bing, JonFildeling på norskNOPA
2007Bing, JonJon GisleFlere oppslagJusleksikon
2007Bing, JonDag Wiese Schartum;Anne Gunn B. BekkenFremtiden på spillYulex 2007
2007Bing, JonTorstein Frantzen;Johan Giertsen;Giuditta Cordero MossGjensyn med enkefru BrandtRett og toleranse : festskrift til Helge Johan Thue : 70 år
2007Bing, JonHvo, som krænker Privatlivets Fred...Lov&Data
2007Bing, JonTrond Ueland;Georg ArnestadInnkjøpsordningen for ny, norsk skjønnlitteratur - en rettslig innføringLidvin - rett og slett
2007Bing, JonTorunn Eide;Torill Wiiger TørjesenKunnskap, "Spillet på skjermen"Ord for alt 6
2007Bing, JonKunnskapens vilkår : Akademikernes 10-årsjubileum 1997-2007
2007Bing, JonEivind Lentz[Innledning]Mms Tv
2007Bing, JonMyten om Warren og BrandeisLov&Data
2007Bing, JonNatilus x 4Julehefte for store og små
2007Bing, JonNorway : File-sharing using Bit Torrent - thepiratebay.noComputer Law Review International
2007Bing, JonOgså for en jurist er i dag i går i morgenPC world Norge
2007Bing, JonOpphavsrett i en brytningstidNB21
2007Bing, JonRomingeniørenIngeniør Knut Berg på eventyr
2007Bing, JonUtskrifter fra Internettet -- forholdet til åndsverklovenNytt i privatretten
2007Bing, JonVern av privatlivet til offentlige personerTidsskrift for erstatningsrett
2008Bing, JonAnsvar for ytringer på nett - særlig om formidlerens ansvar
2008Bing, JonBiblioteklån og personvern: Historien bak en forskriftsbestemmelseLov&Data
2008Bing, JonArild Jansen;Dag Wiese SchartumBruk av rettslige informasjonssystemer - fortid, nåtid og fremtidElektronisk forvaltning på norsk. Statlig og kommunal bruk av IKT.
2008Bing, JonCase Translation - LB-2006-27667Digital Evidence and Electrionic Signature Law Review
2008Bing, JonCheshire-kattenFlux julehefte
2008Bing, JonHullkort og folketellingLov&Data
2008Bing, JonRosa Barcelo;et al.Introduction to Notions of Sensitive Personal DataChallenges of privacy and data protection law : perspectives of european and north american law / Rosa Barcelo...[et al.],
2008Bing, JonJURIS: Hvordan et rettslig informasjonssystem ble borteLov&Data
2008Bing, JonDag Wiese Schartum;Anne Gunn Berge BekkenLet there be LITE : a brief history of legal information retrievalYulex 2008
2008Bing, JonOvervåking for et trygt samfunnSamfunnssikkerhet
2008Bing, JonThe Riddle of the RobotsJournal of International Commercial Law and Technology
2008Bing, JonSabotasje mot personregistre - legenden bak den norske holdningen til personvernLov og rett
2008Bing, JonStrømming av åndsverk. Noen opphavsrettslige aspekter ved en tenkt maskinNIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd
2008Bing, JonUtskrifter fra Internettet - forholdet til åndsverklovenLov&Data
2009Bing, JonBiblioteklån og personvern: Historien bak en forskriftsbestemmelseBok og bibliotek
2009Bing, JonLee A. Bygrave;Jon BingBuilding Cyberspace: a brief history of InternetInternet Governance : Infrastructure and institutions
2009Bing, JonEstelle DerclayeCopyright protection of computer programsResearch Handbook on the Future of EU Copyright
2009Bing, JonMats Køber;Kari RudjordDen blinde juristenBare røre, ikke se : om Louis Braille, språk og skrift
2009Bing, JonDoes a library need a buildingScandinavian Public Library Quarterly
2009Bing, JonReidar Hjermann;Knut HaanesFremtiden på spillBarn
2009Bing, JonDag Wiese Schartum;Anne Gunn B. BekkenThe future of the trade in information - and a world history of the legal types of contracts giving access to informationYulex 2009
2009Bing, JonThe heroes of the information ageScandinavian Public Library Quarterly
2009Bing, JonDag Wiese Schartum;Anne Gunn B. BekkenInformasjon i informasjonsrettenYulex 2009
2009Bing, JonInformasjon i informasjonsrettenUgeskrift for retsvæsen
2009Bing, JonGinevra Peruginelli;Mario RagonaLegal Information Services: The Policies of PublishingLaw via the Internet : free access, quality of information, effectiveness of rights : proceedings of the 9th international conference "Law via the Internet (30-31 October 2008, Florence, Italy)
2009Bing, JonMs Eloise ReQua and the communication of literatureScandinavian Public Library Quarterly
2009Bing, JonA. R. Lodder;Anja OskampThe Norwegian DeCSS DecisionCaught in the Cyber Crime Act
2009Bing, JonDag Wiese Schartum;Anne Gunn B. BekkenThe Norwegian DeCSS DecisionYulex 2009
2009Bing, JonPersonvern, ytringsfrihet og IP-adresserLov&Data
2009Bing, JonProtecting personal data in wartime: The desctruction of the alphabetic tabulators in OsloComputer Law and Security Report
2009Bing, JonHelga Aune;et al.Samtykke til behandling av personopplysninger i arbeidsforholdArbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag
2009Bing, JonA sugar cubeScandinavian Public Library Quarterly
2010Bing, JonCarsten Henrichsen;Jens Elo Rytter;Sten RønsholtCitation networksRet, informatik og samfund - Festskrift til Peter Blume
2010Bing, JonDen blinde juristenLov&Data
2010Bing, JonKristin Clemet;John O. EgelandElektroniske spor. Om samspill mellom personvern og teknologisk utviklingTil forsvar for personvernet
2010Bing, JonEnn om vi kablet landet? Internettet blir til.P2-Akademiet
2010Bing, JonForordRettsvitenskapelig forskning om samfunnssikkerhet og risiko : en kunnskapsoversikt
2010Bing, JonAbdul PaliwalaLet there be LITE: A brief history of legal information retrievalA history of legal informatics
2010Bing, JonSabotasje av filmen Max ManusNytt i privatretten
2010Bing, JonMeritxell Fernandez-BarreraThe future of the trade in information and a world history of the legal types of contracts giving access to informationLaw and Technology - Looking into the Future : Selected Essays
2005Bing, Jon;Aaraas, Olav;Hosar, Marit;Lian, Vigdis;Mohr, Vibeke;Bakken, Frode;Ekeberg, Jonas;Erichsen, ChrisFesten over for GiskeAbm
1988Bing, Jon;Baird, VanessaBiblioteketBok og bibliotek
1999Bing, Jon;Bruzelius, Karin M.;Kok, Jens C.;Lovett, Hilde;Skarstein, Vigids Moe;Sønneland, Helge;Christensen, Øyvind;Tenfjord, Alf-PetterKonvergens. Sammensmelting av tele-, data- og mediesektoreneNOU - Norges offentlige utredninger
1988Bing, Jon;Brække, Anne KirstiSatellittfjernsynComplex
1992Bing, Jon;Brække, Anne KirstiTelekommunikasjonslovgivningen - mulig fremtidig strukturNOU 1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II
2009Bing, Jon;Bygrave, Lee A.Internet Governance : Infrastructure and Institutions
1993Bing, Jon;Carrington, NevilleSlik gjøres det
2005Bing, Jon;Djønne, Eirik;Graasvold, Hans MariusUtkast til en bok i skribentrett
1990Bing, Jon;Dramer, KaiEtikk i næringslivet
2005Bing, Jon;Dreier, ThomasThe answer to the machine is in the machine and other collected writings by Charles ClarkComplex
1982Bing, Jon;Eckhoff, Birger;Frøystad, Dag;Oskamp, AnjaCatts : computer aided program for teaching text retrievalComplex
1992Bing, Jon;Elgesem, DagUniversiteters ansvar for bruk av datanettComplex
1980Bing, Jon;Fjeldvig, Tove;Flataker, Ole Bjørn;Harvold, TrygveLovspråk og juristspråkJus og EDB
1984Bing, Jon;Fjeldvig, Tove;Harvold, Trygve;Svoboda, RobertHandbook of legal information retrieval
1989Bing, Jon;Fog, JørgenFem essays om ny informasjonsteknologi, forbrukere og personvern
1980Bing, Jon;Forsberg, PetterSome legal issues related to international data networksOECD DSTI/ICCP
1981Bing, Jon;Forsberg, Petter;Nygaard, ErikLegal issues related to transborder data flows and data network policiesOECD DSTI/ICCP
1981Bing, Jon;Forsberg, Petter;Nygaard, ErikProblemes juridiques poses par les flux transfrontieres de donnees et les politiques de reseaux de donneesOECD DSTI/ICCP
1983Bing, Jon;Forsberg, Petter;Nygaard, ErikLegal problemes related to transborder data flowsAn exploration of legal issues in information and communication technologies
1982Bing, Jon;Frøystad, DagRettskildebrukComplex
1995Bing, Jon;Galtung, Andreas;Vyrje, Magnus StrayLov om opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961 nr 2
2006Bing, Jon;Graasvold, Hans Marius;Djønne, EirikNorsk skribentrett
1973Bing, Jon;Harvold, TrygveRettskildebruk og informasjonssystemerJus og EDB
1973Bing, Jon;Harvold, TrygveLegal sources and information systems: a summary of NORIS(3) and (4)Jus og EDB
1974Bing, Jon;Harvold, TrygveKontrollert forsøk i tekstsøking på avgjørelser av svenskeforvaltningsdomstolerJus og EDB
1977Bing, Jon;Harvold, TrygveLegal decisions and information systems
2009Bing, Jon;Harvold, TrygveTil minne: Knut S. SelmerLov&Data
1997Bing, Jon;Husby, Stein;Galtung, Andreas;Vyrje, Magnus StrayLov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven)
1987Bing, Jon;Høyer, Jon BonneviePublisering av rettsavgjørelserComplex
1979Bing, Jon;Johnsen, MetteTekstsøking og biblioteksystemerSynopsis
1999Bing, Jon;Jones, Andrew J. I.The Seventh International Conference on Artificial Intelligence and Law
1987Bing, Jon;Kvamme, Jan-IvarPer Fugelli;Magne NylennaModerne kommunikasjonsmidler i medisinenKunnskap er makt - og bør deles med andre : festskrift til Ole K. Harlems 70-årsdag
1989Bing, Jon;Lindgren, RolfDet maltesiske dilemmaetMål og makt
2005Bing, Jon;Madsen, TrygveØstfold fylkeskommune i samarbeid med Den norske opera, Det norske blåseensemble og Halden kommune presenterer: Aurora
2006Bing, Jon;Mahler, TobiasOlav Torvund;Kirsti PettersenContractual Risk Management in an ICT Context Searching for a Possible Interface between Legal Methods and Risk AnalysisYulex 2006
2006Bing, Jon;Mahler, TobiasContractual risk management in an ICT context searching for a possible interface between legal methods and risk analysisScandinavian Studies in Law
1987Bing, Jon;Myrland, Kjell;Madsen, Kristine M.Strafferettslig vern av immaterielle goderComplex
1982Bing, Jon;Newth, Mette;Haugen, Paal-HelgeVideo?
1983Bing, Jon;Newth, Mette;Haugen, Paal-HelgeKunst, samfunn, forandring
1992Bing, Jon;Pape, Arne;Keul, Vidar;Thoresen, Kari;Pape, Tom ChristianOmstilling med IT
2007Bing, Jon;Rosén, JanUtlåtande över Viveca Stills doktorsavhandling - DRM och upphovsrättens obalans, Helsingfors 2007Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland
1998Bing, Jon;Ryen, Anne Lise;Stanghelle, JohnStig FinsloTo mistenkelige personerVed redaktør forstås...: redaktørinstituttets status 1998
2000Bing, Jon;Sandén, WejeIT-boken 2000/2001
2003Bing, Jon;Sartor, GiovanniThe Law of electronic agents : legal contributions to ALFEBIITE - a logical framework for ethical behaviour between infohabitants in the information trading economy of the Universal Information Ecosystem, IST-1999-10298Complex
2003Bing, Jon;Sartor, GiovanniJon Bing;Giovanni SartorLovely Rita: A ScenarioThe Law of electronic agents : legal contributions to ALFEBIITE - a logical framework for ethical behaviour between infohabitants in the information trading economy of the Universal Information Ecosystem, IST-1999-10298
1986Bing, Jon;Schartum, Dag WieseAutomated Systems and Claim Realization in social security organizationsRutgers computer and technology law journal
1986Bing, Jon;Schartum, Dag WieseThore Karlsen;Hagen Kühn;Maria OppeDatenverarbeitung und Durchsetzung von Ansprüchen in Organisationen der sozialen SicherungInformationstechnologie im Dienstleitungsbereich
1989Bing, Jon;Schartum, Dag WieseAutomated Systems and Claim Realization in social security organizationsEl§a Law Review
1995Bing, Jon;Schartum, Dag WiesePublic administration and information technology : compendium to the Erasmus courseComplex
1977Bing, Jon;Schiøtz, CatoOppreisning for enkelte personvernkrenkelserJussens venner
1997Bing, Jon;Schmidt, Per HåkonStraffe- og erstatningsmessige spørsmål ved grenseoverskridende sendinger i fjernsyn og nettverk
1994Bing, Jon;Schoenberg, Mark G.Communicating and codifying lawsImproving the quality of law and regulations
1994Bing, Jon;Schoenberg, Mark G.Communication et codification des loisL´amélioration de la qualité des lois et réglemantions : tecniques économiques, juridiques et de gestion
1995Bing, Jon;Schoenberg, Mark G.Regulatory management and information systemsPublic Management Occasional papers
[uten år]Bing, Jon;Schoenberg, Mark G.Improving regulatory management
1980Bing, Jon;Selmer, Knut S.A Decade of computers and law
1982Bing, Jon;Selmer, Knut S.International information law and policy IIComputer and law journal
1983Bing, Jon;Selmer, Knut S.International information law and policy IIComputer and law journal
1988Bing, Jon;Thommessen, GunnarTax treatment of computer software - NorwayCahiers de droit fiscal international
1996Bing, Jon;Tokvam, Ole E.Elektronisk publisering : utvalgte rettslige aspekterComplex
1996Bing, Jon;Tokvam, Ole E.Elektronisk publisering : utvalgte rettslige aspekter
1995Bing, Jon;Torvund, Olav25 years anniversary anthology in computers and law
1994Bing, Jon;Vyrje, Magnus StrayÅndsverkslovenKarnovs kommenterte lovsamling
1977Bing, Jon;Wilhelmsen, Jan-FredrikBrukerforsøk med tekstsøkesystemet Nova StatusJus og EDB
1997Bjelke, Harald Chr.Rettslig vern av databaser : med Det norske meterologisk[e] institutts databaser som eksemplerComplex
1992Bjerke, BjørnJuriteketRetsinformatik i Norden
1993Bjerke, BjørnNytt fra USA innen reverse engineering av programvare.Lov&Data
1994Bjerke, BjørnReverse engineering av datamaskinprogrammer : en komparativ fremstilling av opphavsrettslige problemstillinger forbundet med slik "omvendt utvikling"Complex
1994Bjerke, BjørnOpphavsrettslige problemstillinger forbundet med omvendt utvikling av datamaskinprogrammer [Studentavhandling]
1995Bjerke, BjørnJon Bing;Olav TorvundA critical commentary on the limitations on reverse engineering of computer programs in Norway and the European Union.25 years anniversary anthology : Norwegian Research Center for Computers and Law
1972Blanck, Lars JacobPersonlighetsvern og databehandling [upublisert]
1972Blanck, Lars JakobThe first International Oslo Symposium on Data Banks and Society : the proceedings, including the papers presented by Klaus Lenk ... [et al.]
1974Blanck, Lars JakobSvensk datalov og datainspeksjon som skal verne om den enkeltes personlige integritetLov og rett
1974Blanck, Lars JakobLitt om rettsanvendelse [upublisert]
1975Blanck, Lars JakobSkjønn og regelanvendelse i forvaltningen
1976Blanck, Lars JakobRegelanvendelse, delegasjon og desentralisering
1978Blanck, Lars JakobSkjønn, regelanvendelse, og datamaskinassistert saksbehandling i forvaltningenJus og EDB
1979Blanck, Lars JacobPersonvern - nytt navn på "gamle" rettsspørsmål?Lov og rett
1980Blanck, Lars JakobDommer og kjennelser i EDB-rett
1980Blanck, Lars JacobJon Bing;Knut S. SelmerComputers, discretion and legal decision-making in public administrationA decade of computers and law
1975Blanck, Lars Jakob;Blekeli, Ragnar Dag;Schiøtz, CatoPersonvern og offentlig forvaltning : en studie av Direktoratet for sjømennJus og EDB
1977Blanck, Lars Jakob;Kjær, Ola;Kolvig, TomLønnsskattordningenJus og EDB
1976Blanck, Lars Jakob;Selmer, Knut S.;Borge-Andersen, LarsNoen rettslige aspekter i forbindelse med innføring av identitetskortStensilserie/Institutt for privatrett
1974Blekeli, Ragnar DagIndivid og informasjonsbehandlingAdministrasjonsnytt
1974Blekeli, Ragnar DagUttalelse om prosjektet "Sosialdata Fase 2"
1974Blekeli, Ragnar DagIndivid og informasjonsbehandlingIngeniørnytt
1976Blekeli, Ragnar DagNorske legeholdninger til personvern og EDBNorddata 76
1976Blekeli, Ragnar DagPersonvern og datasystemer