Complex-serien

Complex-serien startet i 1981, og det har blitt utgitt mer enn to hundre titler siden den gang. I serien publiseres studentavhandlinger, utredninger, konferansebidrag m.m., i første rekke av personer med tilknytning til Senter for rettsinformatikk. Her har vi bare tatt med utgivelser som gjelder personvern og informasjonssikkerhet.

NummerÅrTittelForfatter
42010Personvern og trafikksikkerhetsteknologiDag Wiese Schartum
22010Air Passenger Data Protection -Data transfer from the european union to the united statesOlga Mironenko
52010Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i offentlig forvaltning -Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i offentlig forvaltningDag Wiese Schartum
32009Personvern og informasjonssikkerhetTommy Tranvik
22009Protection of Personal Data in WHOIS DatabasesDana Irina Cojocarasu
32009Vurdering af personvernnemdas praksis 2001 - 2008Peter Blume
22007Kontroll av ansattes e-postCecilie Wille Søvik
22007NorCERT - Rettslig grunnlag, organisering, ansvarsforhold og regler for metodebrukRené Stub-Christiansen
32007Personvern og transportsikkerhet -Personvernmessige spørsmål knyttet til tiltak for å sikre transportmidler mot fiendlige tiltakDag Wiese Schartum
42007Privacy & Identity Management - Data protection issues in relation to networked organisations utilizing identity mangement systemsThomas Olsen, Tobias Mahler, et al.
42006Legal, Privacy and Security Issues In Information Technology Volume 2Sylvia Mercado Kirkegaard (red)
22006Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhetAre Vegard Haug
52006Retten til eget bildeMaria Jongers
12006Anti-Spam Legislation Between Privacy and Commercial InterestDana Irina Cojocarasu
32006Legal, Privacy and Security Issues In Information Technology Volume 1Sylvia Mercado Kirkegaard (red)
22005Personvern og ytringsfrihet -Fotografering av siktede i straffesaker, et vern for ytringsfriheten?Anette Engum
32004Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke ansatte -Med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling av personopplysninger i arbeidslivetStefan Jørstad
42004Elektroniske spor fra mobiltelefoner - om politiets bruk og teleoperatørenes lagring av trafikkdataChristian Dahlgren
82003User-Centered Privacy Aspects In Connection With Location Based ServicesChristian B. Hauknes
42003Agent Technology and On-Line Data Protection Alessandra Villecco Bettelli
62002Overføring av personopplysninger til tredjeland. -Kravet til tilstrekkelig beskyttelse etter EU-direktivet om personvern art. 25Mona Naomi Lintvedt & Christopher J. helgeby
112002Personopplysningsloven §7 -En analyse av forholdet mellom personvern og ytringsfrihetKaren Elise Haug Aronsen
62001Norwegian border control in europe without internal frontiersStephen Kabera Karanja
32000Innsyn i personopplysninger i elektroniske markedsplasserLine Coll
22000Adgangen til å benytte personopplysninger, med vekt på det opprinnelige behandlingsformålet som begrensningsfaktor Claude A. Lenth
61997Rettslige aspekter ved digital kringkasting, Kap 6: PersonvernJon Bing
31997Rettslige spørsmål i tilknytning til oppgaveregisteretEiliv Berge Madssen
11996Innsynsrett i elektronisk post i offentlig forvaltningKnut-Magnar Aanestad og Tormod S. Johansen
81996Fjernsynsovervåking og personvernFinn-Øyvind H. Langfjell
21996Public policy and legal regulation of information market in the digital network environmentStephen John Saxby
41996Personvern og overføring av personopplysninger til utlandetEva I. E. Jarbekk
41995Personvern og straffeansvar straffelovens §390Ole Tokvam
71995Law and liberty in the computer ageVottorio Frosini
51995Juridiske utredninger om filmen “To mistenkelige personer”Johs. Andenæs
61995Public administration and information technologyJon Bing and Dag Wiese Schartum
41994Sykepenger og personvernMari Bø Haugstad
81994Videogram på forespørsel, Del 4: Forhold til teletorgreguleringen, personregisterloven og ForbrukerlovgivningenBeate Jacobsen (red)
51993Four essays on: Computers and information technology law, Dataprotection – where next?Morten S. Hagedal
31992Rettskilderegistre i HelsedirektoratetMaria Strøm
101992Rettslige sider ved teletorg, Kap 8: Teletorg og personvernAndreas Galtung
21992Universiteters ansvar for bruk av datanett, Kap 6: Personregister loven og personvernJon Bing og Dag Elgesem
81991Fjernsynsovervåking og informasjonstjenester i telenettetAnne Kirsti Brække
41991Paperless systems and EDI, Kap 6: Dataprotection and EDIAndreas Galtung
3199120 år med rettsinformatikk, 20 år i forvandlingens tegnOla.Kristian Hoff (red.)
41990Datatilsynet. 10 år som personvernets vokterEirik Djønne (red.)
11990Dataprotection policyKnut Selmer
81990Foredrag fra Oslo-konferansen 21-22.9.1989Frank Iversen (red.)
11990Borgernes vakthund – forvaltningens vokterKnut Selmer
11990IRIs spektrumDag Wiese Schartum (red)
11990Personvern og den forbrukerrettede elektroniske betalingsformidling,Andreas Galtung
71990Tilgjengelighet til offentlig informasjonAnne Oline Haugen
61989Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem Teresa (72), Kap 6: Om RUM og personvernAndreas Galtung
11988Utvalgte emner i rettsinformatikk, Asbjørn Kjønstad: Taushetsplikt og bruk av EDB i helsesektoren, s. 165Robin Thrap-Mayer (red)
121988Safe P: Sikring av foretak, edb-anlegg og personverninteresser etter personregisterlovenJohs. Hansen
51988; Liability and responsibility for expert systems, Kap 5.3: Privacy and dataprotectionJoseph A. Cannataci
121987Strafferettslig vern av immaterielle goder, kap 9: PersonvernJon Bing, Kristine M. Madsen og Kjell Myrland
41987Personvern i sykepengerutinenHanne Plathe Maartmann
101987KredittopplysningerKnut B. Kaspersen
11987Privacy and dataprotection lawJoseph A. Cannataci
91986EDB-rettslige foredragPeter Blume
31986Elektroniske spor. Nye perspektiv på personvernIngvild Mestad
91985Kompendium i informasjonsrettThomas Prebensen Steen
41985To informasjonsrettslige arbeiderOlav Torvund
11985Dataprotection in practice. International service bureaux and transnational data flowsJon Bing
61984Offentlighetsloven og edb, Kap 3,2: PersonregisterlovenJon Bing
81984Dataprotection in practice I: Identifying and matching elementsDag Frøystad
141983(Complex nr. 5 1982): pkt. 3.4 “Skattedirektoratets kontrolltiltak – personvern (s. 299)Datatilsynets årsmelding 1981
141983Utredning om endring i personregisterloven (s. 237)Arve Føyen
21983Computers and penal legislationStein Schølberg
61983Betalingsformidling, Kap 8: PersonvernOlav Torvund
141983Utvalgte emner i jus og edb:
- Ot. prp. nr. 2 (1977-78) Om lov om personregistre mm. (s. 159)
Tarjei Stensaasen (red.)
11981Utredninger om endringer i personregister lovenArve Føyen
Utvalgskriterium: Alle utgivelser i Complex-serien der personvern er emne i minst ett kapittel.