Diverse rapporter

ÅrTittelForfatter
2006: "Utredning av behov for endringer av personopplysningslovenDag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave
2005Om forslaget til etablering og bruk av andre generasjons Schengen Information System (SIS II).The European Data Protection Supervisor
2005Norsk Regnesentral, rapport om elektroniske spor Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen,
Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal
2005Rapport om retten til innsyn i offentlige dokumenter og personvern i EUs organer.European Data Protection Supervisor
2005The Identity Project, An assessment of the UK Identity Cards Billand its implications, final reportLSE
2005The Identity Project, An assessment of the UK Identity Cards Bill and its implications,LSE
2005Elektroniske spor og personvernTeknologirådet
2004Safe Harbour Decision Implementation Study EU / Ukjent
2004Llekfolks holdninger til personvern (2004) Teknologirådet
2004The European Commission's Staff Working Paper on the Safe Harbour Decision Implementation Study Europakommisjonen
2004På jobb med kamera som publikum - en studie av videoovervåkningens betydning for bensinstasjonsansatte. Hovedoppgave ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.Stian Drevdal Kringlebotn
2004Views from under surveillance - Public opinion in a closely watched area in Oslo Ann Rudinow Sætnan, Johanne Yttri Dahl, og Heidi Mork Lomell
2003Europakommisjonens notat av 21. august 2003 om nasjonale anmeldelser om overføring av personopplysninger til tredje land Europakommisjonen
2003Europakommisjonens referat fra en teknisk workshop som fant sted 4. juli 2003 om personvern-fremmende teknologier Europakommisjonen
2002En komparativ studie om EU medlemslandenes personvernlovgivning  Douwe Korff
2002User-Centred Privacy Aspects in Connection with Location-Based ServicesChristian B. Hauknes
2002Kontroll og overvåking i arbeidslivet - Underutvalgets rapport avlevert til arbeidslivslovutvalget Arbeidslivslovutvalget
0000Europakommisjonens første rapport om implementering av personvern direktivetEuropakommisjonen