Litteratur

Fagbøker utgitt av forskere ved  Senter for rettsinformatikk (SERI) og Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN)

Liu, Nancy: Bio-Privacy: Privacy Regulations and the Challenge of Biometrics. (Abingdon: Routledge, 2011).

Schartum, Dag Wiese og Lee A. Bygrave: Personvern i informasjonssamfunnet. En innføring i vern av personopplysninger (2. utgave). (Bergen: Fagbokforlaget, 2011). ISBN: 9788245009965

Schartum, Dag Wiese (red): Overvåking i en rettsstat. (Bergen: Fagbokforlaget, 2010). ISBN: 9788245010480

Karanja, Stephen Kareba: Transparency and Proportionality in the Schengen Information System and Border Control Co-operation. (Leiden / Boston: Martinius Nijhoff Publishers, 2008). ISBN: 978 90 04 162235

Jansen, Arild og Schartum, Dag W. (red.):  Informasjonssikkerhet. Rettslige krav til sikker bruk av IKT. (Oslo: Fagbokforlaget, 2005). ISBN: 82 450 0274 7

Schartum, Dag Wiese og Lee A. Bygrave: Personvern i informasjonssamfunnet. En innføring i vern av personopplysninger. (Bergen: Fagbokforlaget, 2004). ISBN: 82 450 0120 1

Bygrave, Lee A.: Data Protection Law. Approaching Its Rationale, Logic and Limits.  (The Hague / London / New York: Kluwer Law International, 2002). ISBN: 90 411 9870 9

Blume, Peter (ed), Saarenpää, Ahti, Schartum, Dag W. and Seipel, Peter: Nordic Data Protection Law. (Copenhagen: DJØF Publishing, 2001).
ISBN: 87 574 0068 7 (Denmark)

Coll, Line M. og Lenth, Claude A.: Personopplysningsloven – en håndbok. (Oslo: Kommuneforlaget, 2000). ISBN 82 446 0668 1.

Bygrave, Lee A.: Personvern i praksis: Justisdepartementets behandling av klager på Datatilsynets enkeltvedtak 1980 – 1996. (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1997).

Bing, Jon: Personvern i faresonen (Oslo: Cappelen, 1991).

Blekeli, Ragnar Dag og Selmer, Knut S. (red): Data og personvern. (Oslo, Universitetsforlaget, 1977).

Forskningsrapporter og -notater ved SERI og AFIN

Komplett bibliografi

Vi har også lagt ut en komplett bibliografi i søkbar form med arbeider ved SERI/AFIN fra 1970 til 2010. Anbefalte søk: «personvern», «personpplysningsvern», «privacy». Du kan også søke på forfatter og årstall sammen med tema.

Bibliografien  er utarbeidet av Anne Gunn B. Bekken under tittelen «Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970 – 2010»,  Complex 4/11, ISBN 978-82-7226-136-7.