Hjem

«Personvern på nettet» (PPN) er etablert av Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo for å opplyse og stimulere debatten om personvern. Tjenesten tar ikke sikte på å være en nyhetstjeneste, men gjør primært tilgjengelig materiale av rettslig art.

Under «Meninger» vil du finne aktuelle innlegg om personvern, skrevet av eksperter innen personopplysningsrett. Her vil det  jevnlig komme innlegg med meninger om personvern.

Personvern på nettet gjør tilgjengelig materiale innen  litteratur, forskning, undersøkelser og andre relevante ressurser vedrørende personvern. Vi gjør også tilgjengelig kommenterte  rettsavgjørelser (dommer, kjennelser mm).

På PPN finner du oversikt over norsk og utenlandsk personvernlovgivning, samt direktiver og internasjonale konvensjoner mv.

Tjenesten inneholder også verktøy som kan hjelpe deg i å finne ut av hvilke regler som gjelder. Tjenesten  «Krev innsyn» hjelper deg å finne ut hvordan du skal bruke innsynsretten som personopplysningsloven gir deg. «Personvernskolen» inneholder både en full kommentar til personopplysningsloven og en spørsmål- og svartjeneste om personvern i skolen.